Kodas 5884
Pavadinimas Draudimo įmonių ir filialų techniniai atidėjiniai pagal draudimo įmones
Alternatyvus pavadinimas Draudimo įmonių ir filialų techniniai atidėjiniai pagal draudimo įmones (Lt)
Apibūdinimas LR veikiančių draudimo įmonių bei kitų ES šalių draudimo įmonių filialų veiklos statistinės ataskaitos
Tema pagal veiklos sritį Statistika
Reikšminiai žodžiai techniniai atidėjiniai
Rinkmenos tvarkytojas Lietuvos bankas
Kontaktiniai duomenys Agnė Grigaravičė, mdumbauskas@lb.lt, 2680581; 2680582
Rinkmenos rūšis Kita
Duomenų formatas XLS formatas
Rinkmenos pradžios data 2008
Rinkmenos pabaigos data
Atnaujinimo dažnumas Kas mėnesį
Internetinis adresas http://www.lb.lt/menesio_statistika
Rinkmenos duomenų teikimo sąlygos Lietuvos bankas interneto svetainėje kartą per mėnesį skelbia informaciją apie Lietuvos Respublikoje registruotų draudimo įmonių bei kitų ES šalių draudimo įmonių filialų tachninius atidėjinius.
Duomenų patikimumas Įstaiga neprisiima atsakomybės už rinkmenos duomenų teisingumą. Draudimo įmonių veiklos ataskaitos sistema privalo būti organizuota taip, kad ataskaitų rinkiniai rodytų tikrus veiklos rezultatus (Lietuvos Respublikos draudimo įstatymas, 43 straipsnio 11 dalis)
Duomenų išsamumas Visi duomenys sukaupti
Rinkmenos aprašymo publikavimo duomenys 2013-12-20 08:05:28

Į pradžią Grįžti atgal