Kodas 5874
Pavadinimas Perdraudimo tarpininkai (sąrašai)
Alternatyvus pavadinimas Perdraudimo tarpininkai (sąrašai)
Apibūdinimas Pateikiama informacija apie perdraudimo tarpininkus teikiančius paslaugas Lietuvos Respublikoje
Tema pagal veiklos sritį Ekonomika ir finansai
Reikšminiai žodžiai Perdraudimo tarpininkai, perdraudimo tarpininkų sąrašai
Rinkmenos tvarkytojas Lietuvos bankas
Kontaktiniai duomenys Agnė Grigaravičė, kvaitiekus@lb.lt, (8 5) 268 0956
Rinkmenos rūšis Žinybinis registras
Duomenų formatas HTML formatas
Rinkmenos pradžios data 1996
Rinkmenos pabaigos data
Atnaujinimo dažnumas Prireikus
Internetinis adresas http://www.lb.lt/perdraudimo_tarpininkai
Rinkmenos duomenų teikimo sąlygos Duomenų teikimas neribojamas
Duomenų patikimumas Įstaiga neprisiima atsakomybės už rinkmenos duomenų teisingumą. Skelbiama rinkos dalyvių pateikta informacija
Duomenų išsamumas Visi duomenys sukaupti
Rinkmenos aprašymo publikavimo duomenys 2013-02-27 03:22:54

Į pradžią Grįžti atgal