Kodas 5869
Pavadinimas Draudikai (sąrašai)
Alternatyvus pavadinimas Draudikai (sąrašai)
Apibūdinimas Pateikiama informacija apie draudikus teikiančius paslaugas Lietuvos Respublikoje
Tema pagal veiklos sritį Ekonomika ir finansai
Reikšminiai žodžiai Draudikai, draudikų sąrašai
Rinkmenos tvarkytojas Lietuvos bankas
Kontaktiniai duomenys Agnė Grigaravičė, kvaitiekus@lb.lt, (8 5) 268 0956
Rinkmenos rūšis Žinybinis registras
Duomenų formatas HTML formatas
Rinkmenos pradžios data 1990
Rinkmenos pabaigos data
Atnaujinimo dažnumas Prireikus
Internetinis adresas http://www.lb.lt/draudikai
Rinkmenos duomenų teikimo sąlygos Duomenų teikimas neribojamas
Duomenų patikimumas Įstaiga neprisiima atsakomybės už rinkmenos duomenų teisingumą. Skelbiama rinkos dalyvių pateikta informacija
Duomenų išsamumas Visi duomenys sukaupti
Rinkmenos aprašymo publikavimo duomenys 2013-02-27 03:18:12

Į pradžią Grįžti atgal