Kodas 5867
Pavadinimas Mokėjimo įstaigos (sąrašai)
Alternatyvus pavadinimas Mokėjimo įstaigos (sąrašai)
Apibūdinimas Pateikiama informacija apie mokėjimo įstaigas teikiančias paslaugas Lietuvos Respublikoje
Tema pagal veiklos sritį Ekonomika ir finansai
Reikšminiai žodžiai Mokėjimo įstaigos, mokėjimo įstaigų (sąrašai)
Rinkmenos tvarkytojas Lietuvos bankas
Kontaktiniai duomenys Agnė Grigaravičė, kvaitiekus@lb.lt, (8 5) 268 0956
Rinkmenos rūšis Žinybinis registras
Duomenų formatas HTML formatas
Rinkmenos pradžios data 2009
Rinkmenos pabaigos data
Atnaujinimo dažnumas Prireikus
Internetinis adresas http://www.lb.lt/sarasas_1
Rinkmenos duomenų teikimo sąlygos Duomenų teikimas neribojamas
Duomenų patikimumas Įstaiga neprisiima atsakomybės už rinkmenos duomenų teisingumą. Skelbiama rinkos dalyvių pateikta informacija
Duomenų išsamumas Visi duomenys sukaupti
Rinkmenos aprašymo publikavimo duomenys 2013-02-27 03:22:42

Į pradžią Grįžti atgal