Kodas 5864
Pavadinimas Užsienio bankų kontroliuojamos finansų įmonės
Alternatyvus pavadinimas Užsienio bankų kontroliuojamos finansų įmonės (sąrašai)
Apibūdinimas Pateikiama informacija apie užsienio bankų kontroliuojamų finansų įmonių teikiamas paslaugas Lietuvos Respublikoje
Tema pagal veiklos sritį Ekonomika ir finansai
Reikšminiai žodžiai Užsienio bankų kontroliuojamos finansų įmonės, užsienio bankų kontroliuojamų finansų įmonių sąrašai
Rinkmenos tvarkytojas Lietuvos bankas
Kontaktiniai duomenys Agnė Grigaravičė, kvaitiekus@lb.lt, (8 5) 268 0956
Rinkmenos rūšis Žinybinis registras
Duomenų formatas HTML formatas
Rinkmenos pradžios data 2004
Rinkmenos pabaigos data
Atnaujinimo dažnumas Prireikus
Internetinis adresas http://www.lb.lt/uzsienio_banku_finansu_imones
Rinkmenos duomenų teikimo sąlygos Duomenų teikimas neribojamas
Duomenų patikimumas Įstaiga neprisiima atsakomybės už rinkmenos duomenų teisingumą. Skelbiama Lietuvos bankui pateikta informacija
Duomenų išsamumas Visi duomenys sukaupti
Rinkmenos aprašymo publikavimo duomenys 2013-02-27 03:31:47

Į pradžią Grįžti atgal