Kodas 5853
Pavadinimas Lietuvoje veikiančių komercinių bankų ir užsienio bankų skyrių balansiniai straipsniai
Alternatyvus pavadinimas Lietuvoje veikiančių komercinių bankų ir užsienio bankų skyrių balansiniai straipsniai: kita papildoma informacija (Iš viso) (tūkst. Lt).
Apibūdinimas Lietuvoje veikiančių komercinių bankų ir užsienio bankų skyrių balansiniai straipsniai: kita papildoma informacija (Iš viso) (tūkst. Lt).
Tema pagal veiklos sritį Statistika
Reikšminiai žodžiai Bankai, užsienio banko skyriai (filialai), kita papildoma informacija
Rinkmenos tvarkytojas Lietuvos bankas
Kontaktiniai duomenys Agnė Grigaravičė, esiaulys@lb.lt, 2680577; 2680573
Rinkmenos rūšis Kita
Duomenų formatas XLS formatas
Rinkmenos pradžios data 2008
Rinkmenos pabaigos data
Atnaujinimo dažnumas Kas ketvirtį
Internetinis adresas http://www.lb.lt/stat_pub/statbrowser.aspx?group=8013
Rinkmenos duomenų teikimo sąlygos Lietuvos bankas interneto svetainėje kartą per ketvirtį ir metams pasibaigus skelbia informaciją apie Lietuvos Respublikoje veikiančių kredito įstaigų veiklą (apžvalgą), suvestines bankų, konsoliduotos bankų finansinės grupės įvairias ataskaitas
Duomenų patikimumas Įstaiga neprisiima atsakomybės už rinkmenos duomenų teisingumą. Įstaiga neprisiima atsakomybės už rinkmenos duomenų teisingumą. Banko veiklos apskaitos sistema privalo būti organizuota taip, kad finansinių ataskaitų rinkiniai rodytų tikrą banko finansinę būklę ir veiklos rezultatus (Lietuvos Respublikos bankų įst
Duomenų išsamumas Visi duomenys sukaupti
Rinkmenos aprašymo publikavimo duomenys 2013-12-20 07:44:00

Į pradžią Grįžti atgal