Kodas 5852
Pavadinimas Gyvybės draudimo įmonių valdomo investicijų portfelio ataskaitos
Alternatyvus pavadinimas LR registruotų gyvybės draudimo įmonių valdomo investicijų portfelio ataskaitos
Apibūdinimas Gyvybės draudimo įmonių valdomas investicijų portfelis, draudimo techninių atidėjinių lėšų padengimo turtu dinamika.
Tema pagal veiklos sritį Statistika
Reikšminiai žodžiai gyvybės draudimo įmonės; techniniai atidėjiniai; investicijos.
Rinkmenos tvarkytojas Lietuvos bankas
Kontaktiniai duomenys Agnė Grigaravičė, mdumbauskas@lb.lt, 2680581; 2680582
Rinkmenos rūšis Kita
Duomenų formatas XLS formatas
Rinkmenos pradžios data 2012
Rinkmenos pabaigos data
Atnaujinimo dažnumas Kas ketvirtį
Internetinis adresas http://www.lb.lt/investavimo_ataskaitos
Rinkmenos duomenų teikimo sąlygos Lietuvos bankas interneto svetainėje kartą per ketvirtį skelbia informaciją apie Lietuvos Respublikoje registruotų gyvybės draudimo veiklą vykdančių įmonių valdomą investicijų portfelį bei techninių atidėjinių lėšų padengimo turtu duomenis.
Duomenų patikimumas Įstaiga neprisiima atsakomybės už rinkmenos duomenų teisingumą. Draudimo įmonių veiklos ataskaitos sistema privalo būti organizuota taip, kad finansinių ataskaitų rinkiniai rodytų tikrą draudimo įmonės finansinę būklę ir veiklos rezultatus (Lietuvos Respublikos draudimo įstatymas, 43 straipsnio 11 dalis)
Duomenų išsamumas Visi duomenys sukaupti
Rinkmenos aprašymo publikavimo duomenys 2013-12-20 07:40:28

Į pradžią Grįžti atgal