Kodas 5850
Pavadinimas Gyvybės draudimo įmonių finansinės ataskaitos
Alternatyvus pavadinimas LR registruotų gyvybės draudimo įmonių finansinės ataskaitos
Apibūdinimas Gyvybės draudimo įmonių balansas ir pelno (nuostolių) ataskaita.
Tema pagal veiklos sritį Statistika
Reikšminiai žodžiai gyvybės draudimo įmonės; balansas; pelno (nuostolių) ataskaita.
Rinkmenos tvarkytojas Lietuvos bankas
Kontaktiniai duomenys Agnė Grigaravičė, mdumbauskas@lb.lt, 2680581; 2680582
Rinkmenos rūšis Kita
Duomenų formatas XLS formatas
Rinkmenos pradžios data 2012
Rinkmenos pabaigos data
Atnaujinimo dažnumas Kas ketvirtį
Internetinis adresas http://www.lb.lt/finansines_ataskaitos_1
Rinkmenos duomenų teikimo sąlygos Lietuvos bankas interneto svetainėje kartą per ketvirtį skelbia informaciją apie Lietuvos Respublikoje registruotų gyvybės draudimo veiklą vykdančių įmonių agreguotus balanso bei pelno (nuostolių) ataskaitos duomenis
Duomenų patikimumas Įstaiga neprisiima atsakomybės už rinkmenos duomenų teisingumą. Draudimo įmonių veiklos ataskaitos sistema privalo būti organizuota taip, kad finansinių ataskaitų rinkiniai rodytų tikrą draudimo įmonės finansinę būklę ir veiklos rezultatus (Lietuvos Respublikos draudimo įstatymas, 43 straipsnio 2 dalies 1 punktas
Duomenų išsamumas Visi duomenys sukaupti
Rinkmenos aprašymo publikavimo duomenys 2013-12-20 07:40:08

Į pradžią Grįžti atgal