Kodas 5848
Pavadinimas Kredito unijų pelno (nuostolio) ataskaita
Alternatyvus pavadinimas Kredito unijų pelno (nuostolio) ataskaita
Apibūdinimas Kredito unijų pelno (nuostolio) ataskaita (tūkst. Lt).
Tema pagal veiklos sritį Ekonomika ir finansai
Statistika
Reikšminiai žodžiai Kredito unijų pelno (nuostolio) ataskaita
Rinkmenos tvarkytojas Lietuvos bankas
Kontaktiniai duomenys Agnė Grigaravičė, ebagdoniene@lb.lt, 2680587,2680967
Rinkmenos rūšis Kita
Duomenų formatas XLS formatas
Rinkmenos pradžios data 2009
Rinkmenos pabaigos data
Atnaujinimo dažnumas Kas ketvirtį
Internetinis adresas http://www.lb.lt/stat_pub/statbrowser.aspx?group=8021
Rinkmenos duomenų teikimo sąlygos Lietuvos bankas interneto svetainėje kartą per ketvirtį ir metams pasibaigus skelbia informaciją apie Lietuvos Respublikoje veikiančių kredito įstaigų veiklą (apžvalgą),suvestines kredito unijų finansines ataskaitas.
Duomenų patikimumas Įstaiga neprisiima atsakomybės už rinkmenos duomenų teisingumą. Kredito unijos veiklos apskaitos sistema privalo būti organizuota taip, kad finansinių ataskaitų rinkiniai rodytų tikrą kredito unijos būklę ir veiklos rezultatus (Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymas, 51 str. 3 d. 1 p.)
Duomenų išsamumas Visi duomenys sukaupti
Rinkmenos aprašymo publikavimo duomenys 2013-02-27 03:32:30

Į pradžią Grįžti atgal