Kodas 5845
Pavadinimas Lietuvos centrinės kredito unijos balansinė ataska
Alternatyvus pavadinimas Lietuvos centrinės kredito unijos balansinė ataska
Apibūdinimas Lietuvos centrinės kredito unijos balansinė ataskaita (Iš viso) (tūkst. Lt).
Tema pagal veiklos sritį Ekonomika ir finansai
Statistika
Reikšminiai žodžiai Lietuvos centrinė kredito unija, balansinė ataskaita
Rinkmenos tvarkytojas Lietuvos bankas
Kontaktiniai duomenys Agnė Grigaravičė, igajevskiene@lb.lt, 2680587
Rinkmenos rūšis Kita
Duomenų formatas XLS formatas
Rinkmenos pradžios data 2008
Rinkmenos pabaigos data
Atnaujinimo dažnumas Kas ketvirtį
Internetinis adresas http://www.lb.lt/stat_pub/statbrowser.aspx?group=8018
Rinkmenos duomenų teikimo sąlygos Lietuvos bankas interneto svetainėje kartą per ketvirtį ir metams pasibaigus skelbia informaciją apie Lietuvos Respublikoje veikiančių kredito įstaigų veiklą (apžvalgą), Lietuvos centrinės kredito unijos finansines ataskaitas
Duomenų patikimumas Įstaiga neprisiima atsakomybės už rinkmenos duomenų teisingumą. Lietuvos centrinės kredito unijos veiklos apskaitos sistema privalo būti organizuota taip,kad finansinių ataskaitų rinkiniai rodytų tikrą LCKU finansinę būklę ir veiklos rezultatus(Lietuvos Respublikos centrinės kredito unijos įstatymas, 46 str.3d.1p
Duomenų išsamumas Visi duomenys sukaupti
Rinkmenos aprašymo publikavimo duomenys 2013-02-27 03:33:12

Į pradžią Grįžti atgal