Kodas 5844
Pavadinimas Akcizais apmokestinamų prekių sandėliai ir registruoti gavėjai
Alternatyvus pavadinimas Akcizais apmokestinamų prekių sandėlių ir registruotų gavėjų sąrašai
Apibūdinimas Teisės aktų nustatyta tvarka įsteigti sandėliai registruoti gavėjai ar laikinai registruoti gavėjai, turintys teisę gaminti (tik sandėliai) AAP ir/ar jomis prekiauti taikant Akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą
Tema pagal veiklos sritį Valstybės valdymas, viešasis administravimas
Reikšminiai žodžiai Akcizai, sandėlis, registruotas gavėjas, laikinai registruotas gavėjas
Rinkmenos tvarkytojas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos
Kontaktiniai duomenys Viktorija Makevičiūtė, K.Sutoviciene@vmi.lt, (8 5) 2687 869
Rinkmenos rūšis Kita
Duomenų formatas Kita
Rinkmenos pradžios data 2002
Rinkmenos pabaigos data
Atnaujinimo dažnumas Kasdien
Internetinis adresas http://www.vmi.lt/cms/documents/10162/6703246/Akcizais+apmokestinam%C5%B3%20preki%C5%B3%20sand%C4%97li%C5%B3%20ir+registruot%C5%B3%20gav%C4%97j%C5%B3%20s%C4%85ra%C5%A1ai/726b4696-a57f-49f3-8a16-81085b1f16e2
Rinkmenos duomenų teikimo sąlygos Internete skelbiamas viešas sąrašo išrašas. Pilna informacija viešai neteikiama. Gali būti teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Mokesčių administravimo įstatymu bei kitais teisės aktais. Tokiais atvejais duomenys teikiami pagal duomenų teikim
Duomenų patikimumas Įstaiga prisiima atsakomybę
Duomenų išsamumas Visi duomenys sukaupti
Rinkmenos aprašymo publikavimo duomenys 2015-08-12 02:37:24

Į pradžią Grįžti atgal