Kodas 5524
Pavadinimas Svetainių atitikimo reikalavimams tyrimai
Alternatyvus pavadinimas Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainių atitikimo bendriesiems reikalavimams tyrimai
Apibūdinimas Pateikiami einamųjų metų tyrimo rezultatai, tyrimų ataskaitos.
Tema pagal veiklos sritį Valstybės valdymas, viešasis administravimas
Reikšminiai žodžiai Interneto svetainė, bendrieji reikalavimai, tyrimas, institucijos, įstaigos, ataskaita
Rinkmenos tvarkytojas Informacinės visuomenės plėtros komitetas
Kontaktiniai duomenys Renata Marmienė, renata.marmiene@ivpk.lt, 8 618 43017
Rinkmenos rūšis Kita
Duomenų formatas CSV formatas
Rinkmenos pradžios data 2009
Rinkmenos pabaigos data 2012
Atnaujinimo dažnumas Kasmet
Internetinis adresas http://ivpk.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/instituciju-interneto-svetaines
Rinkmenos duomenų teikimo sąlygos Duomenys prieinami viešai
Duomenų patikimumas Įstaiga prisiima atsakomybę
Duomenų išsamumas Visi duomenys sukaupti
Rinkmenos aprašymo publikavimo duomenys 2019-01-22 08:11:45

Į pradžią Grįžti atgal