Kodas 5801
Pavadinimas Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registras
Alternatyvus pavadinimas
Apibūdinimas Registro objektai - asmenys, teismo sprendimu pripažinti neveiksniais, asmenys, kurių veiksnumas apribotas teismo sprendimu, nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų, kurių teisės savarankiškai disponuoti savo pajamomis ir turtu atimtos ar apribotos. Viešai skelbiami registro statistiniai duomenys
Tema pagal veiklos sritį Teisėsauga ir teisėtvarka
Turtiniai ir teisiniai santykiai
Reikšminiai žodžiai Neveiksnus, ribotai veiksnus, nepilnametis, teisių apribojimas
Rinkmenos tvarkytojas Centrinė hipotekos įstaiga
Kontaktiniai duomenys Edita Jauniškienė, marija.paliokaite@hipotekosistaiga.lt, (8 5) 262 6938
Rinkmenos rūšis Valstybės registras
Duomenų formatas Kita
Rinkmenos pradžios data 2011
Rinkmenos pabaigos data
Atnaujinimo dažnumas nuolat
Internetinis adresas https://registrai.hipotekosistaiga.lt/trps/Public/LogOn.aspx
Rinkmenos duomenų teikimo sąlygos Duomenų teikimo tvarką nustato Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1771.
Duomenų patikimumas Įstaiga prisiima atsakomybę
Duomenų išsamumas Duomenys dar kaupiami. 100%
Rinkmenos aprašymo publikavimo duomenys 2015-12-30 14:56:14

Į pradžią Grįžti atgal