Kodas 5799
Pavadinimas Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Alternatyvus pavadinimas Bibliografijos duomenų bankas (NBDB)
Apibūdinimas Pateikiama bibliografinė informacija apie Lietuvoje išleistas knygas, serialinius leidinius, garso ir vaizdo įrašus, elektroninius išteklius, lituanikos leidinius bei jų sudedamąsias dalis (straipsnius)
Tema pagal veiklos sritį Bibliotekos
Reikšminiai žodžiai Dokumentai, knygos, serialiniai leidiniai, garso, vaizdo įrašai, elektroniniai ištekliai, straipsniai, lituanika
Rinkmenos tvarkytojas Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Kontaktiniai duomenys Renata Balandienė , danute.sipaviciute@lnb.lt, (8 5) 239 8640
Rinkmenos rūšis Valstybės informacinė sistema
Duomenų formatas Kita
Rinkmenos pradžios data 1998
Rinkmenos pabaigos data
Atnaujinimo dažnumas kasdien, realiame laike
Internetinis adresas http://nbdb.libis.lt/
Rinkmenos duomenų teikimo sąlygos pagal poreikį
Duomenų patikimumas Įstaiga prisiima atsakomybę
Duomenų išsamumas Duomenys dar kaupiami. 90%
Rinkmenos aprašymo publikavimo duomenys 2016-09-08 14:40:23

Į pradžią Grįžti atgal