Kodas 5790
Pavadinimas Statistiniai duomenys apie mirties priežastis
Alternatyvus pavadinimas Statistinių duomenų apie mirties priežastis paieškos priemonė
Apibūdinimas Pateikiami Mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registro statistiniai duomenys apie mirties priežastis pagal vartotojo pasirinktus parametrus
Tema pagal veiklos sritį Sveikatos apsauga
Reikšminiai žodžiai mirties priežastis, administracinė teritorija, amžius, lytis, TLK-10-AM
Rinkmenos tvarkytojas Higienos institutas
Kontaktiniai duomenys Danutė Umbrasienė, sandra.meksriunaite@hi.lt, (8 5) 277 3304
Rinkmenos rūšis lentelė
Duomenų formatas XLS formatas
Rinkmenos pradžios data 2010
Rinkmenos pabaigos data
Atnaujinimo dažnumas kartą į metus
Internetinis adresas http://hi.lt/lt/paieskos_priemone.html
Rinkmenos duomenų teikimo sąlygos Prieinama nemokamai internete
Duomenų patikimumas Įstaiga prisiima atsakomybę
Duomenų išsamumas Duomenys dar kaupiami. 100%
Rinkmenos aprašymo publikavimo duomenys 2018-09-13 13:44:27

Į pradžią Grįžti atgal