Kodas 5789
Pavadinimas Profesinių ligų atvejų statistika
Alternatyvus pavadinimas
Apibūdinimas Profesinių ligų registre užregistruotų profesinių ligų atvejų statistinės suvestinės lentelės (pagal įvairias kintamąsias)
Tema pagal veiklos sritį Profesinės ligos
Reikšminiai žodžiai profesinės ligos, atvejai
Rinkmenos tvarkytojas Higienos institutas
Kontaktiniai duomenys Danutė Umbrasienė, dane.krisiuleviciene@hi.lt, (85) 212 0876
Rinkmenos rūšis lentelė
Duomenų formatas PDF formatas
Rinkmenos pradžios data 2009
Rinkmenos pabaigos data
Atnaujinimo dažnumas 4 kartus per metus
Internetinis adresas http://www.hi.lt/lt/plr-statistine-informacija.html
Rinkmenos duomenų teikimo sąlygos Prieinama nemokamai internete
Duomenų patikimumas Įstaiga prisiima atsakomybę
Duomenų išsamumas Duomenys dar kaupiami. 100%
Rinkmenos aprašymo publikavimo duomenys 2018-09-13 13:43:44

Į pradžią Grįžti atgal