Kodas 5762
Pavadinimas Nekilnojamojo turto registras
Alternatyvus pavadinimas
Apibūdinimas Pateikiama informacija apie nekilnojamuosius daiktus, daiktines teises į juos; juridiniai faktai, suvaržymai; grafinė medžiaga
Tema pagal veiklos sritį Nekilnojamojo turto nuosavybė
Reikšminiai žodžiai Nekilnojamieji daiktai, daiktinės teisės, juridiniai faktai, suvaržymai
Rinkmenos tvarkytojas VĮ Registrų centras
Kontaktiniai duomenys Marius Bacevičius, info@registrucentras.lt, (8 5) 268 8262
Rinkmenos rūšis Valstybės registras
Duomenų formatas Kita
Rinkmenos pradžios data 1998
Rinkmenos pabaigos data
Atnaujinimo dažnumas Kasdien, realiame laike
Internetinis adresas http://www.registrucentras.lt/ntr/
Rinkmenos duomenų teikimo sąlygos Duomenų teikimo sąlygos numatytos registro nuostatuose. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 12 d. nutarimu Nr. 1129
Duomenų patikimumas Įstaiga prisiima atsakomybę
Duomenų išsamumas Duomenys dar kaupiami. 100%
Rinkmenos aprašymo publikavimo duomenys 2013-11-04 05:14:13

Į pradžią Grįžti atgal