Kodas 5755
Pavadinimas Antstolių informacinė sistema
Alternatyvus pavadinimas
Apibūdinimas Antstolių informacinė sistema skirta rinkti ir centralizuotai elektroniniu būdu tvarkyti duomenis, kurių reikia antstoliams jų teisės aktų pavestoms funkcijoms vykdyti, padėti užtikrinti antstolių veiklos kontrolę
Tema pagal veiklos sritį Hipoteka
Turto areštas
Nekilnojamojo turto nuosavybė
Reikšminiai žodžiai Antstolis, hipoteka, areštas, išieškojimas, varžytinės
Rinkmenos tvarkytojas VĮ Registrų centras, Lietuvos antstolių rūmai
Kontaktiniai duomenys Marius Bacevičius, info@registrucentras.lt, (8 5) 268 8262
Rinkmenos rūšis Valstybės informacinė sistema
Duomenų formatas Kita
Rinkmenos pradžios data 2011
Rinkmenos pabaigos data
Atnaujinimo dažnumas Kasdien, realiame laike
Internetinis adresas https://www.ipasas.lt/index.php?app=ais
Rinkmenos duomenų teikimo sąlygos Duomenų teikimo sąlygos numatytos informacinės sistemos nuostatuose. Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro 2012 rugpjūčio 24d. įsakyme Nr. 1R-223
Duomenų patikimumas Įstaiga neprisiima atsakomybės už rinkmenos duomenų teisingumą. Atsakomybę prisiima antstolis
Duomenų išsamumas Duomenys dar kaupiami. 99%
Rinkmenos aprašymo publikavimo duomenys 2015-10-13 09:03:18

Į pradžią Grįžti atgal