Kodas 5754
Pavadinimas Nekilnojamojo turto kadastras
Alternatyvus pavadinimas
Apibūdinimas Pateikiama informacija apie nekilnojamųjų daiktų, registruojamų Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre, kadastro duomenis
Tema pagal veiklos sritį Nekilnojamojo turto nuosavybė
Žemėlapiai
Reikšminiai žodžiai Žemės kadastras, kadastriniai matavimai, kadastro žemėlapis
Rinkmenos tvarkytojas VĮ Registrų centras
Kontaktiniai duomenys Marius Bacevičius, info@registrucentras.lt, (8 5) 268 8262
Rinkmenos rūšis Valstybės registras
Duomenų formatas Kita
Rinkmenos pradžios data 2002
Rinkmenos pabaigos data
Atnaujinimo dažnumas Kasdien, realiame laike
Internetinis adresas http://www.registrucentras.lt/ntr/
Rinkmenos duomenų teikimo sąlygos Duomenų teikimo sąlygos numatytos registro nuostatuose. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 23 d. nutarimo Nr. 695
Duomenų patikimumas Įstaiga prisiima atsakomybę
Duomenų išsamumas Duomenys dar kaupiami. 99%
Rinkmenos aprašymo publikavimo duomenys 2013-11-04 05:12:41

Į pradžią Grįžti atgal