Kodas 5685
Pavadinimas Informacija apie pareiškėjus ir paramos gavėjus
Alternatyvus pavadinimas
Apibūdinimas Viešai skelbiama informacija apie pareiškėjus ir paramos gavėjus
Tema pagal veiklos sritį Žemės ūkio investicijos
Augalininkystė
Gyvulininkystė
Žemės ūkio ir kaimo verslas
Reikšminiai žodžiai Viešai skelbiami pareiškėjai ir paramos gavėjai, informacija apie pareiškėjus ir paramos gavėjus, viešinimas, informacinis portalas
Rinkmenos tvarkytojas Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Kontaktiniai duomenys Asta Žilienė, info@nma.lt, 252 6999, 1841
Rinkmenos rūšis Kita
Duomenų formatas HTML formatas
Rinkmenos pradžios data 2002
Rinkmenos pabaigos data
Atnaujinimo dažnumas kiekvieną dieną
Internetinis adresas https://portal.nma.lt/nma-portal/pages/par_viesinimas_search
Rinkmenos duomenų teikimo sąlygos Vieša informacija
Duomenų patikimumas Įstaiga prisiima atsakomybę
Duomenų išsamumas Visi duomenys sukaupti
Rinkmenos aprašymo publikavimo duomenys 2016-09-19 09:05:19

Į pradžią Grįžti atgal