Kodas 5675
Pavadinimas Viešuosius interesus elektros energetikos sektoriuje atitinkančių paslaugų lėšų biudžetas
Alternatyvus pavadinimas
Apibūdinimas Viešuosius interesus elektros energetikos sektoriuje atitinkančių paslaugų biudžetas
Tema pagal veiklos sritį Valdžios institucijos
Reikšminiai žodžiai VIAP, elektros energija
Rinkmenos tvarkytojas Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Kontaktiniai duomenys Jonaistė Jusionytė, rastine@regula.lt, 8 5 2135166
Rinkmenos rūšis Kita
Duomenų formatas Kita
Rinkmenos pradžios data 2007
Rinkmenos pabaigos data
Atnaujinimo dažnumas Pagal poreikį
Internetinis adresas http://www.regula.lt/elektra/Puslapiai/viesuosius-interesus-elektros-energetikos-sektoriuje-atitinkancios-paslaugos.aspx
Rinkmenos duomenų teikimo sąlygos Viešai skelbiama informacija
Duomenų patikimumas Įstaiga prisiima atsakomybę
Duomenų išsamumas Duomenys dar kaupiami. 50%
Rinkmenos aprašymo publikavimo duomenys 2016-09-19 10:07:04

Į pradžią Grįžti atgal