Kodas 5660
Pavadinimas 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijos Lietuvoje
Alternatyvus pavadinimas ES parama
Apibūdinimas Skelbiama detali informacija apie įgyvendintus ir įgyvendinamus projektus pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą. Taip pat skelbiama informacija apie galimybes gauti finansavimą iš ES fondų investicijų projektų įgyvendinimui, konkursiniai kvietimai teikti paraiškas, pirkimų skelbimai.
Tema pagal veiklos sritį Statistika
Reikšminiai žodžiai ES parama, ES lėšos, ES fondai, ES investicijos, regioninė plėtra, Sanglaudos politika, projektų vykdytojai, pareiškėjai, kvietimai teikti paraiškas, paramos administravimas, metodinė informacija, 2007-2013, 2014-2020, Europos socialinis fondas
Rinkmenos tvarkytojas Lietuvos Respublikos finansų ministerija
Kontaktiniai duomenys Rasa Kuliavienė, kristina.aidietiene@finmin.lt, (8 5) 2194463
Rinkmenos rūšis Kita
Duomenų formatas HTML formatas
Rinkmenos pradžios data 2006
Rinkmenos pabaigos data
Atnaujinimo dažnumas Kasdien
Internetinis adresas http://esinvesticijos.lt/lt/
Rinkmenos duomenų teikimo sąlygos Duomenys prieinami viešai
Duomenų patikimumas Įstaiga prisiima atsakomybę
Duomenų išsamumas Duomenys dar kaupiami. 20%
Rinkmenos aprašymo publikavimo duomenys 2017-06-20 10:35:04

Į pradžią Grįžti atgal