Kodas 5648
Pavadinimas Įgaliojimų registras
Alternatyvus pavadinimas
Apibūdinimas Registro objektai: notarų, konsulinių pareigūnų patvirtinti įgaliojimai; notarų patvirtintiems prilyginami įgaliojimai; fizinių asmenų duodami, informacinių technologijų priemonėmis sudaryti Civilinio kodekso 2.139 straipsnio 2 dalyje nurodyti įgaliojimai. Viešai skelbiami registro statistiniai duomenys.
Tema pagal veiklos sritį Turtiniai ir teisiniai santykiai
Reikšminiai žodžiai Įgaliojimas, perįgaliojimas, įgaliotojas, įgaliotinis
Rinkmenos tvarkytojas Centrinė hipotekos įstaiga
Kontaktiniai duomenys Edita Jauniškienė, marija.paliokaite@hipotekosistaiga.lt, (8 5) 262 6938
Rinkmenos rūšis Valstybės registras
Duomenų formatas Kita
Rinkmenos pradžios data 2011
Rinkmenos pabaigos data
Atnaujinimo dažnumas nuolat
Internetinis adresas https://registrai.hipotekosistaiga.lt/trps/Public/LogOn.aspx
Rinkmenos duomenų teikimo sąlygos Duomenų teikimo tvarką nustato Įgaliojimų registro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1770.
Duomenų patikimumas Įstaiga prisiima atsakomybę
Duomenų išsamumas Duomenys dar kaupiami. 100%
Rinkmenos aprašymo publikavimo duomenys 2015-12-30 14:54:07

Į pradžią Grįžti atgal