Kodas 5647
Pavadinimas Vedybų sutarčių registras
Alternatyvus pavadinimas
Apibūdinimas Registro objektai yra vedybų sutartys; sugyventinių sutartys dėl bendrai įgyto ir naudojamo turto padalijimo pasibaigus bendram gyvenimui; turto padalijimo faktai. Viešai skelbiami registro statistiniai duomenys.
Tema pagal veiklos sritį Vedybinės sutartys
Reikšminiai žodžiai vedybų sutartis; turto padalijimas, sugyventinių sutartis
Rinkmenos tvarkytojas Centrinė hipotekos įstaiga
Kontaktiniai duomenys Edita Jauniškienė, daiva.kuzaviniene@hipotekosistaiga.lt, (8 5) 231 3882
Rinkmenos rūšis Valstybės registras
Duomenų formatas Kita
Rinkmenos pradžios data 2002
Rinkmenos pabaigos data
Atnaujinimo dažnumas kas kart įregistravus (išregistravus) registro objektą, įrašius duomenų pakeitimus. Statistiniai duomenys atnaujinami 1 kartą / d. d.
Internetinis adresas https://registrai.hipotekosistaiga.lt/trps/Public/LogOn.aspx
Rinkmenos duomenų teikimo sąlygos Registras yra viešas. Duomenų teikimo tvarką nustato Vedybų sutarčių registro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 1284.
Duomenų patikimumas Įstaiga prisiima atsakomybę
Duomenų išsamumas Duomenys dar kaupiami. 100%
Rinkmenos aprašymo publikavimo duomenys 2015-12-30 14:57:29

Į pradžią Grįžti atgal