Kodas 5645
Pavadinimas Turto arešto aktų registras
Alternatyvus pavadinimas
Apibūdinimas Registro objektai yra turto arešto aktai, kuriais įstatymų nustatytais pagrindais ir tvarka laikinai priverstinai apribojamos teisės į Lietuvos Respublikoje esantį turtą jį areštuojant. Viešai skelbiami registro statistiniai duomenys.
Tema pagal veiklos sritį Turto areštas
Reikšminiai žodžiai turto areštas; arešto aktas; naudojimo aprobojimas; disponavimo apribojimas; valdymo apribojimas
Rinkmenos tvarkytojas Centrinė hipotekos įstaiga
Kontaktiniai duomenys Edita Jauniškienė, marija.paliokaite@hipotekosistaiga.lt, (8 5) 262 6938
Rinkmenos rūšis Valstybės registras
Duomenų formatas Kita
Rinkmenos pradžios data 2002
Rinkmenos pabaigos data
Atnaujinimo dažnumas kas kart įregistravus (išregistravus) registro objektą, įrašius duomenų pakeitimus. Statistiniai duomenys atnaujinami 1 kartą / d. d.
Internetinis adresas https://registrai.hipotekosistaiga.lt/trps/Public/LogOn.aspx
Rinkmenos duomenų teikimo sąlygos Turto arešto aktų registro duomenys yra vieši. Registro duomenų teikimo tvarką nustato Turto arešto aktų registro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 5 d. nutarimu Nr. 314.
Duomenų patikimumas Įstaiga prisiima atsakomybę
Duomenų išsamumas Duomenys dar kaupiami. 100%
Rinkmenos aprašymo publikavimo duomenys 2015-12-30 14:57:28

Į pradžią Grįžti atgal