Kodas 5644
Pavadinimas Testamentų registras
Alternatyvus pavadinimas
Apibūdinimas Registro objektai yra Lietuvos Respublikos teritorijoje ar Lietuvos Respublikos diplomatinėse ir konsulinėse įstaigose sudaryti (priimti saugoti) testamentai ir palikimo priėmimo faktai. Viešai skelbiami registro statistiniai duomenys.
Tema pagal veiklos sritį Testamentai
Reikšminiai žodžiai testamentas, palikimas, testatorius, palikėjas, palikimą priėmęs asmuo
Rinkmenos tvarkytojas Centrinė hipotekos įstaiga
Kontaktiniai duomenys Edita Jauniškienė, daiva.kuzaviniene@hipotekosistaiga.lt, (8 5) 231 3882
Rinkmenos rūšis Valstybės registras
Duomenų formatas Kita
Rinkmenos pradžios data 2001
Rinkmenos pabaigos data
Atnaujinimo dažnumas kas kart įregistravus (išregistravus) registro objektą, įrašius duomenų pakeitimus. Statistiniai duomenys atnaujinami 1 kartą / d. d.
Internetinis adresas https://registrai.hipotekosistaiga.lt/trps/Public/LogOn.aspx
Rinkmenos duomenų teikimo sąlygos Testamentų registro duomenys gali būti teikiami tik po testatoriaus mirties. Duomenų teikimo tvarką ir sąlygas nustato Testamentų registro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 22 d. nutarimu Nr. 594
Duomenų patikimumas Įstaiga prisiima atsakomybę
Duomenų išsamumas Duomenys dar kaupiami. 100%
Rinkmenos aprašymo publikavimo duomenys 2015-12-30 14:56:34

Į pradžią Grįžti atgal