Kodas 5643
Pavadinimas Lietuvos Respublikos hipotekos registras
Alternatyvus pavadinimas
Apibūdinimas Hipotekos registras - pagrindinis valstybės registras. Registre registruojama sutartinė ir priverstinė hipoteka (įkeitimas) ir hipotekos (įkeitimo) sandoriai. Viešai skelbiami registro statistiniai duomenys.
Tema pagal veiklos sritį Hipoteka
Reikšminiai žodžiai Hipoteka, įkeitimas
Rinkmenos tvarkytojas Centrinė hipotekos įstaiga
Kontaktiniai duomenys Edita Jauniškienė, daiva.kuzaviniene@hipotekosistaiga.lt, (8 5) 231 3882
Rinkmenos rūšis Valstybės registras
Duomenų formatas Kita
Rinkmenos pradžios data 1998
Rinkmenos pabaigos data
Atnaujinimo dažnumas nuolat
Internetinis adresas https://registrai.hipotekosistaiga.lt/trps/Public/LogOn.aspx
Rinkmenos duomenų teikimo sąlygos Hipotekos registro duomenys yra vieši (LR CK 4.185 str. 5 d.) Duomenų teikimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos hipotekos registro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 18 d. nutarimu Nr. 1246
Duomenų patikimumas Įstaiga prisiima atsakomybę
Duomenų išsamumas Duomenys dar kaupiami. 100%
Rinkmenos aprašymo publikavimo duomenys 2015-12-30 14:54:50

Į pradžią Grįžti atgal