Kodas 5503
Pavadinimas Registrų ir valstybės informacinių sistemų registras
Alternatyvus pavadinimas
Apibūdinimas Pateikiama aktuali informacija apie įstatymais nustatytų valstybės ir žinybinių registrų steigimą, kūrimo eigą bei funkcionavimą, registruose kaupiamus duomenis, registrus tvarkančias įstaigas.
Tema pagal veiklos sritį Valstybės valdymas, viešasis administravimas
Reikšminiai žodžiai Valstybinis registras; žinybinis registras; registrų steigimas; registrų funkcionavimas; nekilnojamieji, kilnojamieji daiktai; juridiniai faktai
Rinkmenos tvarkytojas Informacinės visuomenės plėtros komitetas
Kontaktiniai duomenys Daina Jasinskienė, i.zdanaviciene@ivpk.lt, 861293797
Rinkmenos rūšis Valstybės registras
Duomenų formatas HTML formatas
Rinkmenos pradžios data 2003
Rinkmenos pabaigos data
Atnaujinimo dažnumas nuolat
Internetinis adresas http://registrai.lt/login
Rinkmenos duomenų teikimo sąlygos Be apribojimų
Duomenų patikimumas Įstaiga prisiima atsakomybę
Duomenų išsamumas Duomenys dar kaupiami. 100%
Rinkmenos aprašymo publikavimo duomenys 2018-11-08 13:09:09

Į pradžią Grįžti atgal