Kodas 5607
Pavadinimas Adresų registras
Alternatyvus pavadinimas
Apibūdinimas Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų, seniūnijų, gyvenamųjų vietovių, gatvių ir adresų duomenys
Tema pagal veiklos sritį Aplinka
Reikšminiai žodžiai adresas, gyvenamoji vietovė, administraciniai vienetai
Rinkmenos tvarkytojas VĮ Registrų centras
Kontaktiniai duomenys Marius Bacevičius, info@registrucentras.lt, (8 5) 268 8262
Rinkmenos rūšis Valstybės registras
Duomenų formatas XML formatas, PDF formatas, ESRI Shapefile formatas, TXT formatas
Rinkmenos pradžios data 1999
Rinkmenos pabaigos data
Atnaujinimo dažnumas Kasdien, realiame laike
Internetinis adresas http://www.registrucentras.lt/adr/
Rinkmenos duomenų teikimo sąlygos Duomenų teikimo sąlygos numatytos registro nuostatuose. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugsėjo 26 d. nutarime Nr. 1048
Duomenų patikimumas Įstaiga prisiima atsakomybę
Duomenų išsamumas Duomenys dar kaupiami. 99%
Rinkmenos aprašymo publikavimo duomenys 2013-11-04 04:02:26

Į pradžią Grįžti atgal