Kodas 6646
Pavadinimas Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų registro ataskaita
Alternatyvus pavadinimas
Apibūdinimas Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų registro statistinė informacija
Tema pagal veiklos sritį Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistai
Reikšminiai žodžiai visuomenės sveikata, visuomenės sveikatos priežiūra, visuomenės sveikatos priežiūros specialistai
Rinkmenos tvarkytojas Higienos institutas
Kontaktiniai duomenys Danutė Umbrasienė, daiva.gerasimaviciene@hi.lt, (8 5) 212 1986
Rinkmenos rūšis Kita
Duomenų formatas HTML formatas
Rinkmenos pradžios data 2017
Rinkmenos pabaigos data
Atnaujinimo dažnumas kartą per metus
Internetinis adresas http://www.hi.lt/lt/vsps-r-statistine-informacija.html
Rinkmenos duomenų teikimo sąlygos Prieinama nemokamai internete
Duomenų patikimumas Įstaiga prisiima atsakomybę
Duomenų išsamumas Visi duomenys sukaupti
Rinkmenos aprašymo publikavimo duomenys 2018-09-14 13:48:23

Į pradžią Grįžti atgal