Kodas 6642
Pavadinimas Higienos instituto finansinių ataskaitų rinkiniai
Alternatyvus pavadinimas
Apibūdinimas Finansinės ataskaitos
Tema pagal veiklos sritį Ekonomika ir finansai
Reikšminiai žodžiai finansiniai metai, apskaita, turtas, sumos, atsargos, sąnaudos
Rinkmenos tvarkytojas Higienos institutas
Kontaktiniai duomenys Danutė Umbrasienė, jolanta.salvinska@hi.lt, (8 5) 261 7278
Rinkmenos rūšis Kita
Duomenų formatas HTML formatas
Rinkmenos pradžios data 2012
Rinkmenos pabaigos data
Atnaujinimo dažnumas kas ketvirtį
Internetinis adresas http://www.hi.lt/finansiniu-ataskaitu-rinkiniai.html
Rinkmenos duomenų teikimo sąlygos Prieinama nemokamai internete
Duomenų patikimumas Įstaiga prisiima atsakomybę
Duomenų išsamumas Visi duomenys sukaupti
Rinkmenos aprašymo publikavimo duomenys 2018-09-13 13:42:34

Į pradžią Grįžti atgal