Kodas 6641
Pavadinimas Higienos instituto biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
Alternatyvus pavadinimas
Apibūdinimas Ataskaitos apie biudžeto išlaidų sąmatų vykdymą
Tema pagal veiklos sritį Ekonomika ir finansai
Reikšminiai žodžiai biudžetas, išlaidos, sąmatos
Rinkmenos tvarkytojas Higienos institutas
Kontaktiniai duomenys Danutė Umbrasienė, jolanta.salvinska@hi.lt, (8 5) 261 7278
Rinkmenos rūšis Kita
Duomenų formatas HTML formatas
Rinkmenos pradžios data 2012
Rinkmenos pabaigos data
Atnaujinimo dažnumas kas ketvirtį
Internetinis adresas http://www.hi.lt/biudzeto-vykdymo-ataskaitu-rinkiniai.html
Rinkmenos duomenų teikimo sąlygos Prieinama nemokamai internete
Duomenų patikimumas Įstaiga prisiima atsakomybę
Duomenų išsamumas Visi duomenys sukaupti
Rinkmenos aprašymo publikavimo duomenys 2018-09-13 13:42:31

Į pradžią Grįžti atgal