Kodas 6640
Pavadinimas Savivaldybių gyvensenos stebėsenos rodiklių suvestinė-ataskaita
Alternatyvus pavadinimas
Apibūdinimas Nuo 2016 m. ne rečiau kas ketveri metai pateikiami apibendrinti savivaldybių mokyklinio amžiaus penktų, septintų ir devintų (pirmų gimnazijos) klasių mokinių gyvensenos tyrimo rezultatai ir nuo 2018 m. ne rečiau kas ketveri metai – saugusių savivaldybių gyventojų gyvensenos tyrimo rezultatai.
Tema pagal veiklos sritį Sveikatos apsauga
Reikšminiai žodžiai gyvensena, mokiniai, suaugę asmenys
Rinkmenos tvarkytojas Higienos institutas
Kontaktiniai duomenys Danutė Umbrasienė, vincentas.liuima@hi.lt, (8 5) 261 4184
Rinkmenos rūšis Kita
Duomenų formatas HTML formatas
Rinkmenos pradžios data 2016
Rinkmenos pabaigos data
Atnaujinimo dažnumas kas ketveri metai
Internetinis adresas http://www.hi.lt/lt/gs-ataskaitos.html
Rinkmenos duomenų teikimo sąlygos Prieinama nemokamai internete
Duomenų patikimumas Įstaiga prisiima atsakomybę
Duomenų išsamumas Visi duomenys sukaupti
Rinkmenos aprašymo publikavimo duomenys 2018-09-13 13:43:45

Į pradžią Grįžti atgal