Kodas 6639
Pavadinimas Nepageidaujamų įvykių asmens sveikatos priežiūros įstaigose ataskaitos
Alternatyvus pavadinimas
Apibūdinimas Metų duomenys apie nepageidaujamus įvykius asmens sveikatos priežiūros įstaigose
Tema pagal veiklos sritį Ligoninės
Reikšminiai žodžiai ligoninė, nepageidaujami įvykiai
Rinkmenos tvarkytojas Higienos institutas
Kontaktiniai duomenys Danutė Umbrasienė, saulius.babinskas@hi.lt, (8 5) 262 9055
Rinkmenos rūšis Kita
Duomenų formatas HTML formatas
Rinkmenos pradžios data 2016
Rinkmenos pabaigos data
Atnaujinimo dažnumas kartą per metus
Internetinis adresas http://www.hi.lt/lt/ataskaitos.html
Rinkmenos duomenų teikimo sąlygos Prieinama nemokamai internete
Duomenų patikimumas Įstaiga prisiima atsakomybę
Duomenų išsamumas Visi duomenys sukaupti
Rinkmenos aprašymo publikavimo duomenys 2018-09-13 13:43:44

Į pradžią Grįžti atgal