Kodas 5601
Pavadinimas Valstybinio patentų biuro oficialus biuletenis
Alternatyvus pavadinimas
Apibūdinimas Pateikiami duomenys apie paskelbtas patentų paraiškas ir išduotus patentus, prekių ženklus ir dizainą bei duomenų ir teisinio statuso pakeitimus
Tema pagal veiklos sritį Dizainas
Išradimai
Patentai
Prekiniai ir paslaugų ženklai
Reikšminiai žodžiai Išradimai, patentai, patento paraiška; prekių ženklai, dizainas, registravimas
Rinkmenos tvarkytojas Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras
Kontaktiniai duomenys Vincas Batulevičius, spb@vpb.gov.lt, 8 5 2780250
Rinkmenos rūšis Valstybės registras
Duomenų formatas PDF formatas
Rinkmenos pradžios data 1992
Rinkmenos pabaigos data
Atnaujinimo dažnumas Kas mėnesį
Internetinis adresas http://www.vpb.lt/index.php?n=139&l=lt
Rinkmenos duomenų teikimo sąlygos Duomenų teikimas neribojamas
Duomenų patikimumas Įstaiga prisiima atsakomybę
Duomenų išsamumas Duomenys dar kaupiami. 100%
Rinkmenos aprašymo publikavimo duomenys 2013-01-02 07:26:59

Į pradžią Grįžti atgal