Kodas 5593
Pavadinimas Atviri valstybės tarnybos duomenys
Alternatyvus pavadinimas Valstybės tarnautojų registro ir Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos viešieji duomenys
Apibūdinimas Suvestiniai Valstybės tarnautojų registro ir Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos duomenys apie valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas, valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigas, valstybės tarnautojus ir darbuotojus.
Tema pagal veiklos sritį Savivaldos institucijos
Valdžios institucijos
Valstybės tarnautojai
Reikšminiai žodžiai Valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, pareigybės, valstybės tarnautojai, darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis
Rinkmenos tvarkytojas Valstybės tarnybos departamentas
Kontaktiniai duomenys Virginija Raudonienė, info@vtd.lt, +370 5 205 48 62
Rinkmenos rūšis Valstybės informacinė sistema
Duomenų formatas HTML formatas
Rinkmenos pradžios data 2002
Rinkmenos pabaigos data
Atnaujinimo dažnumas kasdien
Internetinis adresas http://statistika.vtd.lt/index.html
Rinkmenos duomenų teikimo sąlygos Valstybės tarnybos portale viešai skelbiami suvestiniai duomenys. Juridiniams ir fiziniams asmenims, turintiems įstatymų nustatytą teisę gauti duomenis - pagal duomenų teikimo sutartis ir prašymus.
Duomenų patikimumas Įstaiga neprisiima atsakomybės už rinkmenos duomenų teisingumą. Už duomenų teisingumą atsako Valstybės tarnautojų registro ir Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos tvarkytojai
Duomenų išsamumas Duomenys dar kaupiami. 100%
Rinkmenos aprašymo publikavimo duomenys 2017-07-13 11:12:13

Į pradžią Grįžti atgal