Kodas 6506
Pavadinimas Stacionaro ligonių sudėtis pagal diagnozių grupes (prisirašę ligoniai)
Alternatyvus pavadinimas Stacionaro ligonių sudėtis pagal diagnozių grupes (prisirašę ligoniai)
Apibūdinimas Stacionaro ligonių sudėtis pagal diagnozių grupes (prisirašę ligoniai)
Tema pagal veiklos sritį Sveikatos apsauga
Reikšminiai žodžiai stacionaro ligonis, prisirašymo įstaiga
Rinkmenos tvarkytojas Higienos institutas
Kontaktiniai duomenys Danutė Umbrasienė, milda.garbuviene@hi.lt, (8 5) 277 3303
Rinkmenos rūšis lentelė
Duomenų formatas XLS formatas
Rinkmenos pradžios data 2013
Rinkmenos pabaigos data
Atnaujinimo dažnumas kartą per metus
Internetinis adresas http://stat.hi.lt/default.aspx?report_id=216
Rinkmenos duomenų teikimo sąlygos Prieinama nemokamai internete
Duomenų patikimumas Įstaiga prisiima atsakomybę
Duomenų išsamumas Duomenys dar kaupiami. 100%
Rinkmenos aprašymo publikavimo duomenys 2018-09-13 13:44:04

Į pradžią Grįžti atgal