Kodas 6501
Pavadinimas Reabilitacijos ligonių skaičius pagal gydymo įstaigas
Alternatyvus pavadinimas Reabilitacijos ligonių skaičius pagal gydymo įstaigas
Apibūdinimas Reabilitacijos ligonių skaičius pagal gydymo įstaigas
Tema pagal veiklos sritį Sveikatos apsauga
Reikšminiai žodžiai medicininė reabilitacija, ambulatorinė reabilitacija, stacionarinė reabilitacija
Rinkmenos tvarkytojas Higienos institutas
Kontaktiniai duomenys Danutė Umbrasienė, milda.garbuviene@hi.lt, (8 5) 277 3303
Rinkmenos rūšis lentelė
Duomenų formatas XLS formatas
Rinkmenos pradžios data 2013
Rinkmenos pabaigos data
Atnaujinimo dažnumas kartą per metus
Internetinis adresas http://stat.hi.lt/default.aspx?report_id=156
Rinkmenos duomenų teikimo sąlygos Prieinama nemokamai internete
Duomenų patikimumas Įstaiga prisiima atsakomybę
Duomenų išsamumas Duomenys dar kaupiami. 100%
Rinkmenos aprašymo publikavimo duomenys 2018-09-13 13:43:44

Į pradžią Grįžti atgal