Kodas 6496
Pavadinimas Stacionaro ligonių sudėtis pagal gydymo įstaigas ir gydymo rūšis
Alternatyvus pavadinimas Stacionaro ligonių sudėtis pagal gydymo įstaigas ir gydymo rūšis
Apibūdinimas Stacionaro ligonių sudėtis pagal gydymo įstaigas ir gydymo rūšis
Tema pagal veiklos sritį Sveikatos apsauga
Reikšminiai žodžiai stacionaro ligonis
Rinkmenos tvarkytojas Higienos institutas
Kontaktiniai duomenys Danutė Umbrasienė, milda.garbuviene@hi.lt, (8 5) 277 3303
Rinkmenos rūšis lentelė
Duomenų formatas XLS formatas
Rinkmenos pradžios data 2013
Rinkmenos pabaigos data
Atnaujinimo dažnumas kartą per metus
Internetinis adresas http://stat.hi.lt/default.aspx?report_id=240
Rinkmenos duomenų teikimo sąlygos Prieinama nemokamai internete
Duomenų patikimumas Įstaiga prisiima atsakomybę
Duomenų išsamumas Duomenys dar kaupiami. 100%
Rinkmenos aprašymo publikavimo duomenys 2018-09-13 13:44:04

Į pradžią Grįžti atgal