Duomenų pateikimo taisyklės

Informacijos rinkmenų sąrašo nuostatai

D.U.K.

Rinkmenų kiekis: 766

Institucijų, pateikusių rinkmenas kiekis: 127

Atviro formato rinkmenų kiekis: 281

Pateikti siūlymus ir pageidavimus dėl duomenų poreikio
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas0

Informacijos rinkmenų sąrašas - ( 46 - 60 / 766 )


Išplėstinė paieška


Eil. Nr. Kodas Pavadinimas Rinkmenos apibūdinimas Tema pagal veiklos sritį Tvarkytojas Internetinis adresas  
46 5639 Prevencinių patikrinimų rezultatų apibendrinimai Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos atliktų prevencinių patikrinimų rezultatų apibendrinimai Juridinių asmenų veiklos reguliavimas

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija https://ada.lt/go.php/Pat​ikrinimu-rezultatu-apiben​drinimai136​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
47 5640 Asmens duomenų apsaugos teisės aktų sąrašas Asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų sąrašas Juridinių asmenų veiklos reguliavimas

Valdžios institucijos

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija https://ada.lt/go.php/Tei​sine-informacija720​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
48 5641 VDAI viešosios konsultacijos Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos viešosios konsultacijos Juridinių asmenų veiklos reguliavimas

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija https://ada.lt/go.php/Vie​sosios-konsultacijos2020​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
49 5642 VDAI rekomendacijos Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos rekomendacijos Juridinių asmenų veiklos reguliavimas

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija http://www.ada.lt/go.php/​lit/Valstybines-duomenu-a​psaugos-inspekcijos-rekom​endacijos/329​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
50 5643 Lietuvos Respublikos hipotekos registras Hipotekos registras - pagrindinis valstybės registras. Registre registruojama sutartinė ir priverstinė hipoteka (įkeitimas) ir hipotekos (įkeitimo) sandoriai. Viešai skelbiami registro statistiniai duomenys. Hipoteka

Centrinė hipotekos įstaiga https://registrai.hipotek​osistaiga.lt/trps/Public/​LogOn.aspx​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
51 5644 Testamentų registras Registro objektai yra Lietuvos Respublikos teritorijoje ar Lietuvos Respublikos diplomatinėse ir konsulinėse įstaigose sudaryti (priimti saugoti) testamentai ir palikimo priėmimo faktai. Viešai skelbiami registro statistiniai duomenys. Testamentai

Centrinė hipotekos įstaiga https://registrai.hipotek​osistaiga.lt/trps/Public/​LogOn.aspx​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
52 5645 Turto arešto aktų registras Registro objektai yra turto arešto aktai, kuriais įstatymų nustatytais pagrindais ir tvarka laikinai priverstinai apribojamos teisės į Lietuvos Respublikoje esantį turtą jį areštuojant. Viešai skelbiami registro statistiniai duomenys. Turto areštas

Centrinė hipotekos įstaiga https://registrai.hipotek​osistaiga.lt/trps/Public/​LogOn.aspx​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
53 5646 Sutarčių registras Registro objektai - pirkimo–pardavimo išsimokėtinai, kai neregistruojami daiktai įsigyti paslaugoms teikti arba įmonės verslui, sutartys, pirkimo–pardavimo su atpirkimo teise, kai neregistruojami daiktai perkami paslaugoms teikti arba įmonės verslui, sutartys, lizingo (finansinės nuomos), kurio dalykas yra neregistruojamas daiktas, skirtas naudoti verslo tikslais, sutartys. Viešai skelbiami statistiniai registro duomenys. Ūkio subjektų sutartys

Centrinė hipotekos įstaiga https://www.hipotekosista​iga.lt/index.php?10379479​98​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
54 5647 Vedybų sutarčių registras Registro objektai yra vedybų sutartys; sugyventinių sutartys dėl bendrai įgyto ir naudojamo turto padalijimo pasibaigus bendram gyvenimui; turto padalijimo faktai. Viešai skelbiami registro statistiniai duomenys. Vedybinės sutartys

Centrinė hipotekos įstaiga https://registrai.hipotek​osistaiga.lt/trps/Public/​LogOn.aspx​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
55 5648 Įgaliojimų registras Registro objektai: notarų, konsulinių pareigūnų patvirtinti įgaliojimai; notarų patvirtintiems prilyginami įgaliojimai; fizinių asmenų duodami, informacinių technologijų priemonėmis sudaryti Civilinio kodekso 2.139 straipsnio 2 dalyje nurodyti įgaliojimai. Viešai skelbiami registro statistiniai duomenys. Turtiniai ir teisiniai santykiai

Centrinė hipotekos įstaiga https://registrai.hipotek​osistaiga.lt/trps/Public/​LogOn.aspx​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
56 5649 Įmonių restruktūrizavimas Restruktūrizuojamų įmonių (vykdomų, nutrauktų ir baigtų procesų) sąrašai Valstybės valdymas, viešasis administravimas

Ūkinė veikla ir verslas

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos http://www.bankrotodep.lt​/paslaugos/moni-restruktu​rizavimas/​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
57 5650 Asmenų, teikiančių įmonių bankroto administravimo paslaugas, sąrašas Bankroto administravimo paslaugas teikiančių juridinių ir fizinių asmenų sąrašas Valstybės valdymas, viešasis administravimas

Ūkinė veikla ir verslas

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos http://www.avnt.lt/veiklo​s-sritys/nemokumas-2/admi​nistratoriai/bankroto-adm​inistratoriai/​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
58 5651 Restruktūrizavimo administratorių sąrašas Restruktūrizavimo administravimo paslaugas teikiančių juridinių ir fizinių asmenų sąrašas Valstybės valdymas, viešasis administravimas

Ūkinė veikla ir verslas

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos http://www.bankrotodep.lt​/paslaugos/administratori​ai/restrukturizavimo-admi​nistratoriai/​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
59 5652 Konsultacijos teisės aktų klausimais Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos teikiamos konsultacijos dėl energetikos veiklą reglamentuojančių teisės aktų Įstatymai, kiti teisės aktai

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija http://www.regula.lt/Pusl​apiai/bendra/Teisine-info​rmacija/konsultacijos-tei​ses-aktu-klausimais.aspx​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
60 5653 Ginklų registras Registro paskirtis – registruoti visus Lietuvos Respublikoje registruotus ginklus. Registre kaupiami duomenys apie ginklus ir ginklų sąvininkus. Ginklų registravimas

Ginklų kontrolė

Lietuvos Respublikos ginklų fondas prie Vidaus reikalų ministerijos http://www.lgf.lt/paslaug​a/index.php​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui

<< Atgal  1  2  3  | < 4 >  5  6  7  8  9  10  11-20  21-30  31-40  41-50  Toliau >>

Rodyti po:

Informacijos rinkmenų sąrašas