Duomenų pateikimo taisyklės

Informacijos rinkmenų sąrašo nuostatai

D.U.K.

Rinkmenų kiekis: 744

Institucijų, pateikusių rinkmenas kiekis: 127

Atviro formato rinkmenų kiekis: 315

Pateikti siūlymus ir pageidavimus dėl duomenų poreikio
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas0

Informacijos rinkmenų sąrašas - ( 406 - 420 / 744 )


Išplėstinė paieška


Eil. Nr. Kodas Pavadinimas Rinkmenos apibūdinimas Tema pagal veiklos sritį Tvarkytojas Internetinis adresas  
406 6189 Sutarčių registro statistika Statistikos duomenys apie Sutarčių registre įregistruotas sutartis, jų pakeitimus ir pabaigą. Turtiniai ir teisiniai santykiai

Centrinė hipotekos įstaiga https://www.hipotekosista​iga.lt/index.php?10379479​98​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
407 6192 Nuobaudos, viešai skelbiami įspėjimai Fizinių ir juridinių bankroto ir restruktūrizavimo administratorių nuobaudos, viešai skelbiami įspėjimai Valstybės valdymas, viešasis administravimas

Ūkinė veikla ir verslas

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos http://www.avnt.lt/veiklo​s-sritys/nemokumas-2/admi​nistratori-veiklos-priezi​ura/nuobaudos-viesai-skel​biami-sp-jimai/​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
408 6193 Degalų (benzino ir dyzelino) kainų apžvalga Savaitinės degalų kainos ir jų palyginimas su Baltijos šalių, Lenkijos ir ES28 vidurkiu, degalų kainų struktūra, kasmėnesinės žalios naftos kainos Energetika

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija http://enmin.lrv.lt/lt/ve​iklos-sritys-3/nafta​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
409 6194 Panaikinti administratorių pažymėjimai Panaikintų fizinių ir juridinių bankroto ir restruktūrizavimo administratorių pažymėjimų sąrašai Valstybės valdymas, viešasis administravimas

Ūkinė veikla ir verslas

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos http://www.avnt.lt/veiklo​s-sritys/nemokumas-2/admi​nistratori-veiklos-priezi​ura/pazymejimu-panaikinim​as/​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
410 6195 Lietuvos Respublikos teritorijos apleistų žemių erdvinių duomenų rinkinys Apleistų žemių erdvinių duomenų rinkinys Žemė

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos https://www.geoportal.lt/​geoportal/duomenu-paieska​#queryText=Lietuvos Respu​blikos teritorijos apleis​tų žemių erdvinių duomenų​ rinkinys​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
411 6197 2016 m. spalio 9 d. balsavimo rezultatų suvestinė Pateikiama 2016 m. spalio 9 d. balsavimo rezultatų suvestinė Prezidento rinkimai

Savivaldybių rinkimai

Seimo rinkimai

Vyriausioji rinkimų komisija http://vrk.lt/2016-seimo/​rezultatai?srcUrl=/rinkim​ai/102/1/1304/rezultatai/​lt/rezultataiSuvestine1.h​tml​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
412 6198 Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos naujienos Pateikiamos Vyriausybės veiklos naujienos Valstybės valdymas, viešasis administravimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija http://lrv.lt/lt/naujieno​s​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
413 6199 Vyriausybės kanceliarijos naujienos Pateikiamos Vyriausybės kanceliarijos veiklos naujienos Valstybės valdymas, viešasis administravimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija http://lrvk.lrv.lt/lt/nau​jienos​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
414 6200 Vyriausybės kanceliarijos kontaktai Pateikiami Vyriausybės kanceliarijos darbuotojų kontaktiniai duomenys Valstybės valdymas, viešasis administravimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija http://lrvk.lrv.lt/lt/str​uktura-ir-kontaktai/vyria​usybes-kanceliarijos-kont​aktai​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
415 6201 Ministro Pirmininko darbotvarkės Pateikiamos Ministro Pirmininko darbotvarkės Valstybės valdymas, viešasis administravimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija http://ministraspirminink​as.lrv.lt/lt/darbotvarke​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
416 6202 FNTT metų veiklos rezultatai FNTT veiklos rezultatų ataskaitos Nusikalstama veikla, kiti įvykiai

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba http://www.fntt.lt/lt/96/​123​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
417 6203 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai FNTT Biudžeto vykdymo ataskaitos Nusikalstama veikla, kiti įvykiai

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba http://www.fntt.lt/lt/96/​207​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
418 6204 Finansinių ataskaitų rinkiniai FNTT finansinės ataskaitos Nusikalstama veikla, kiti įvykiai

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba http://www.fntt.lt/lt/96/​222​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
419 6205 Lietuvos bioetikos komiteto išduoti leidimai atlikti biomedicininius tyrimus Skelbiama informacija apie Lietuvos bioetikos komiteto išduotus leidimus atlikti biomedicininius tyrimus Vaistiniai preparatai

Medicinos gaminiai/prietaisai

Ligos

Lietuvos bioetikos komitetas http://bioetika.sam.lt/in​dex.php?1102490711​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
420 6206 Lietuvos bioetikos komiteto išduoti pritarimų atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą liudijimai Skelbiama informacija apie Lietuvos bioetikos komiteto išduotus pritarimų atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą liudijimus Vaistiniai preparatai

Lietuvos bioetikos komitetas http://bioetika.sam.lt/in​dex.php?679195269 ​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui

<< Atgal  11-20  21  22  23  24  25  26  27  | < 28 >  29  30  31-40  41-50  Toliau >>

Rodyti po:

Informacijos rinkmenų sąrašas