Duomenų pateikimo taisyklės

Informacijos rinkmenų sąrašo nuostatai

D.U.K.

Rinkmenų kiekis: 744

Institucijų, pateikusių rinkmenas kiekis: 127

Atviro formato rinkmenų kiekis: 315

Pateikti siūlymus ir pageidavimus dėl duomenų poreikio
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas0

Informacijos rinkmenų sąrašas - ( 391 - 405 / 744 )


Išplėstinė paieška


Eil. Nr. Kodas Pavadinimas Rinkmenos apibūdinimas Tema pagal veiklos sritį Tvarkytojas Internetinis adresas  
391 6168 Įmonės, galinčios aptarnauti EKA ir atlikti perprogramavimo darbus Įmonių, galinčių aptarnauti EKA ir atlikti perprogramavimo darbus, sąrašas Valstybės valdymas, viešasis administravimas

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos http://www.vmi.lt/cms/doc​uments/10162/7143394/%C4%​AEmon%C4%97s%2C%20galin%C​4%8Dios+aptarnauti+EKA+ir​+atlikti+perprogravimo+da​rbus/0a0c2bc5-70da-4f31-8​87e-f59042c0a2aa​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
392 6170 Juridinio asmens sumokėta mokesčių suma Duomenų apie mokesčių mokėtojų sumokėtus mokesčius rinkiniui naudojami Mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus apyskaitos formos 1-VP duomenys, kurie renkami kaupiamuoju būdu iki kiekvieno mėnesio 3 darbo dienos. Valstybės valdymas, viešasis administravimas

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos http://www.vmi.lt/cms/inf​ormacija-apie-mokesciu-mo​ketojus​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
393 6172 Duomenys apie oro kokybę Įvairūs duomenys susija su aplinkos oro kokybe, užterštumu. Žemėlapiai

Moksliniai tyrimai

Matavimo priemonės

Taršos židiniai

Aplinkos apsaugos agentūra http://oras.gamta.lt/cms/​index​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
394 6173 Duomenys apie vandenį ir jo kokybę Įvairūs duomenys apie vandenį, vandens telkinius ir jų taršą Moksliniai tyrimai

Žemėlapiai

Ežerai ir tvenkiniai

Upės

Aplinkos apsaugos agentūra http://vanduo.gamta.lt/cm​s/index​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
395 6175 LSSRS KGB vadovų ir pavaduotojų biografijos LGGRTC 2011 m. gegužės 12 d. pradėjo skelbti Lietuvos ypatingajame archyve saugomus dokumentus, liudijančius apie sovietinės represinės įstaigos, kuri Lietuvos Respublikos įstatymu ''Dėl SSRS valstybės saugumo komiteto (NKVD, NKGB, MGB, KGB) vertinimo ir šios organizacijos kadrinių darbuotojų dabartinės veiklos'' (Žin., 1998, Nr 65-1877) pripažinta nusikalstama organizacija, vykdžiusia karo nusikaltimus, genocidą, represijas, terorą ir politinį persekiojimą SSRS okupuotoje Lietuvos Respublikoje, t.y. Valstybės saugumo komiteto (rus. KGB) - veiklą Lietuvoje. Švietimas ir mokslas

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centras http://www.kgbveikla.lt/l​t/lssr-kgb-vadovu-ir-pava​duotoju-biografijos​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
396 6176 KGB veiklos dokumentai LGGRTC 2011 m. gegužės 12 d. pradėjo skelbti Lietuvos ypatingajame archyve saugomus dokumentus, liudijančius apie sovietinės represinės įstaigos, kuri Lietuvos Respublikos įstatymu ''Dėl SSRS valstybės saugumo komiteto (NKVD, NKGB, MGB, KGB) vertinimo ir šios organizacijos kadrinių darbuotojų dabartinės veiklos'' (Žin., 1998, Nr 65-1877) pripažinta nusikalstama organizacija, vykdžiusia karo nusikaltimus, genocidą, represijas, terorą ir politinį persekiojimą SSRS okupuotoje Lietuvos Respublikoje, t.y. Valstybės saugumo komiteto (rus. KGB) - veiklą Lietuvoje. Švietimas ir mokslas

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centras http://www.kgbveikla.lt/l​t/paieska​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
397 6177 KGB agentų sąrašas LGGRTC 2011 m. gegužės 12 d. pradėjo skelbti Lietuvos ypatingajame archyve saugomus dokumentus, liudijančius apie sovietinės represinės įstaigos, kuri Lietuvos Respublikos įstatymu ''Dėl SSRS valstybės saugumo komiteto (NKVD, NKGB, MGB, KGB) vertinimo ir šios organizacijos kadrinių darbuotojų dabartinės veiklos'' (Žin., 1998, Nr 65-1877) pripažinta nusikalstama organizacija, vykdžiusia karo nusikaltimus, genocidą, represijas, terorą ir politinį persekiojimą SSRS okupuotoje Lietuvos Respublikoje, t.y. Valstybės saugumo komiteto (rus. KGB) - veiklą Lietuvoje. Švietimas ir mokslas

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centras http://www.kgbveikla.lt/l​t/agentu-sarasas​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
398 6178 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų licencijų sąrašas Sąraše pateikiami duomenys apie visuomenės sveikatos specialistams išduotas licencijas: nurodomas licencijos numeris, išdavimo data, būsena, veiklos rūšis bei asmuo, kuriam ši licencija išduota (vardas, pavardė) Sveikatos apsauga

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistai

Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos http://www.vaspvt.gov.lt/​files/Specialistu_licenci​javimas/VSPSL.pdf​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
399 6180 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje rengiami teritorijų planavimo dokumentai Rengiamų teritorijų planavimo dokumentų duomenys, sprendiniai. Aplinka

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos http://www.tpdris.lt/lt_L​T/web/guest/sarasas​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
400 6181 Globos įstaigų licencijavimas Remiantis Socialinių paslaugų įstatymu, SPPD įgaliotas išduoti licencijas, stabdyti jų galiojimą, atšaukti sustabdymą, panaikinti licencijų galiojimą, bei kontroliuoti kaip laikomasi licencijuojamos veiklos sąlygų. Socialinė apsauga

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos http://www.sppd.lt/lt/vei​klos-sritys/licencijavima​s/​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
401 6183 Turto arešto aktų registro statistika Statistikos duomenys apie Turto arešto aktų registre įregistruotus turto arešto akus, jų pakeitimus bei išregistravimą, taip pat pateikiami duomenys apie registrui pateiktų dokumentų skaičių pagal duomenų teikėjus. Turto areštas

Centrinė hipotekos įstaiga https://www.hipotekosista​iga.lt/index.php?10389574​65​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
402 6185 Testamentų registro statistika Statistikos duomenys apie Testamentų registre įregistruotus testamentus, palikimo priėmimo faktus, palikimo atsisakymo faktus. Testamentai

Centrinė hipotekos įstaiga https://www.hipotekosista​iga.lt/index.php?41077412​62​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
403 6186 Vedybų sutarčių registro statistika Statistikos duomenys apie Vedybų sutarčių registre įregistruotas vedybų sutartis, turto padalijimo faktus. Vedybinės sutartys

Centrinė hipotekos įstaiga https://www.hipotekosista​iga.lt/index.php?12071941​13​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
404 6187 Įgaliojimų registro statistika Statistikos duomenys apie Įgaliojimų registre įregistruotus įgaliojimus, įrašytus registro duomenų pakeitimus, įgaliojimų išregistravimą. Turtiniai ir teisiniai santykiai

Centrinė hipotekos įstaiga https://www.hipotekosista​iga.lt/index.php?23145431​61​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
405 6188 Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro statistika Statistikos duomenys apie Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registre įregistruotus asmenis, kurie teismo sprendimu pripažinti neveiksniais tam tikroje srityje, asmenis, pripažintus ribotai veiksniais tam tikroje srityje, nepilnamečius nuo 14 iki 18 metų, kurių teisės disponuoti savo turtu ar pinigais apribotos ar atmtos. Turtiniai ir teisiniai santykiai

Centrinė hipotekos įstaiga https://www.hipotekosista​iga.lt/index.php?39664341​6​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui

<< Atgal  11-20  21  22  23  24  25  26  | < 27 >  28  29  30  31-40  41-50  Toliau >>

Rodyti po:

Informacijos rinkmenų sąrašas