Duomenų pateikimo taisyklės

Informacijos rinkmenų sąrašo nuostatai

D.U.K.

Rinkmenų kiekis: 744

Institucijų, pateikusių rinkmenas kiekis: 127

Atviro formato rinkmenų kiekis: 315

Pateikti siūlymus ir pageidavimus dėl duomenų poreikio
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas0

Informacijos rinkmenų sąrašas - ( 361 - 375 / 744 )


Išplėstinė paieška


Eil. Nr. Kodas Pavadinimas Rinkmenos apibūdinimas Tema pagal veiklos sritį Tvarkytojas Internetinis adresas  
361 6121 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre registruoti teritorijų planavimo dokumentai Įregistruotų teritorijų planavimo dokumentų duomenys, sprendiniai. Aplinka

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos https://external.tpdr.lt/​?formId=tpsearch​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
362 6122 Tiekėjų, įrašytų į OPTS, sąrašas Tiekėjai, įrašyti į oficialiai patvirtintų tiekėjų sąrašą. Juridiniai asmenys

Viešųjų pirkimų tarnyba http://www.vpt.lt/vpt/upl​oaded/opts.pdf​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
363 6123 VPĮ 91 str. socialinių įmonių gaminamų prekių, teikiamų paslaugų ir atliekamų darbų sąrašas Supaprastinti pirkimai iš neįgaliųjų socialinių įmonių, socialinių įmonių, įmonių, kuriose dirba daugiau kaip 50 procentų nuteistųjų, ir įmonių, kurių dalyviai yra sveikatos priežiūros įstaigos ir kuriose darbo terapijos pagrindais dirba ne mažiau kaip 50 procentų pacientų. Juridiniai asmenys

Viešųjų pirkimų tarnyba http://www.cvpp.lt/index.​php?option=com_social​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
364 6124 Ūkininkai, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema Informacija apie ūkininkus, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema Valstybės valdymas, viešasis administravimas

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos http://www.vmi.lt/cms/uki​ninkai-kuriems-taikoma-ko​mpensacinio-pvm-tarifo-sc​hema1​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
365 6125 Asmenys, kuriems duotas mokesčių administratoriaus nurodymas atsiskaityti negrynaisiais pinigais Informacija apie JA, kuriems buvo duotas MA nurodymas atsiskaityti negrynaisiais pinigais Valstybės valdymas, viešasis administravimas

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos http://www.vmi.lt/cms/asm​enys-kuriems-duotas-mokes​ciu-administratoriaus-nur​odymas-atsiskaityti-negry​naisiais-pinigais​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
366 6126 Asmenys, kuriems mokesčių administratoriaus sprendimais patvirtintos papildomai mokėtinos sumos Informacija apie JA, kuriems patikrinimų metu buvo apskaičiuotos papildomai mokėtinos sumos ir kurių atžvilgiu sprendimai yra įsiteisėję ir neskundžiami Valstybės valdymas, viešasis administravimas

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos http://www.vmi.lt/cms/asm​enys-kuriems-mokesciu-adm​inistratoriaus-sprendimai​s-patvirtintos-papildomai​-moketinos-sumos​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
367 6127 Asmenys, laiku vykdantys mokestinius įsipareigojimus Informacija apie Mokesčių mokėtojus, laiku deklaruojančius ir mokančius pagrindinius (PVM, pelno, akcizo) mokesčius už einamus ir praėjusius metus. Valstybės valdymas, viešasis administravimas

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos http://www.vmi.lt/cms/asm​enys-laiku-vykdantys-moke​stinius-isipareigojimus-/​-turintys-mokestine-nepri​emoka​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
368 6131 Daugiausiai į VMI sąskaitą sumokantys mokesčių mokėtojai TOP 500 ir TOP 50 - sąrašai JA, kurie į VMI sąskaitą sumokėjo daugiausiai mokesčių ir kitų įmokų. TOP50 sąrašai pateikiami pagal vykdomas veiklas ir pagal savivaldybes Valstybės valdymas, viešasis administravimas

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos https://www.vmi.lt/cms/da​ugiausiai-i-vmi-saskaita-​sumokantys-mokesciu-moket​ojai​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
369 6133 Lietuvos Respublikos prižiūrimų patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų sąrašas Patikimasis sąrašas – informacija apie kvalifikuotų sertifikatų sudarymo paslaugas ir jas teikiančius sertifikavimo paslaugų teikėjus bei apie laiko žymos formavimo paslaugas ir šių paslaugų teikėjus. Telekomunikacijos ir ryšiai

Ryšių reguliavimo tarnyba https://elektroninisparas​as.lt/Lietuvos-patikimas-​sarasas.html​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
370 6136 2014 m. vidutinio metinio paros eismo intensyvumo duomenys Pateikiama informacija: kelio numeris, ruožo pradžia, ruožo pabaiga, vidutinis metinis paros eismo intensyvumas, metai, automobilių tipai Transportas ir ryšiai

Lietuvos automobilių kelių direkcija http://lakd.lrv.lt/lt/atv​iri-duomenys/vidutinio-me​tinio-paros-eismo-intensy​vumo-valstybines-reiksmes​-keliuose-duomenys-2014-m​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
371 6137 2014 m. viršutinės kelio dangos duomenys Pateikiama informacija: duomenų data, kelio numeris, ruožo pradžia, ruožo pabaiga, dangos tipas Transportas ir ryšiai

Lietuvos automobilių kelių direkcija http://lakd.lrv.lt/lt/atv​iri-duomenys/valstybines-​reiksmes-keliu-virsutines​-kelio-dangos-duomenys-20​14-m​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
372 6138 Radiacinės saugos centro išduotų galiojančių laikinųjų leidimų verstis veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais sąrašas Radiacinės saugos centro išduotų galiojančių laikinųjų leidimų verstis veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais sąrašas Ligoninės

Poliklinikos

Sanatorijos

Radiacinės saugos centras http://www.rsc.lt/downloa​d.php/fileid/1501​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
373 6140 Pašto paslaugų teikėjų sąrašas Remiantis universaliosios pašto paslaugos teikėjo įpareigojimo tvarkos aprašu užregistruotų pašto paslaugų teikėjų sąrašas. Prekyba ir paslaugos

Ryšių reguliavimo tarnyba http://www.rrt.lt/lt/past​o-verslui/salygos-veiklai​_72/paslaugu-teikejai_79.​html​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
374 6142 Nacionalinio CERT-LT užregistruotų incidentų statistika Tarnyba, vykdydama Lietuvos Respublikos nacionalinio elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumo incidentų tyrimo padalinio (CERT-LT ) funkcijas, atlieka elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumo incidentų tyrimus, koordinuoja veiksmus stabdant incidentų plitimą ir vykdo incidentų prevenciją. Statistinė informacija apie tirtus incidentus yra skelbiama CERT-LT ketvirtinėse ir metinėse ataskaitose. Tarptautiniai santykiai

Nusikalstama veikla, kiti įvykiai

Telekomunikacijos ir ryšiai

Ryšių reguliavimo tarnyba https://www.cert.lt/stati​stika.html​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
375 6145 Paminklų, atmintinų vietų ir statinių sąrašas pagal savivaldybes Memorialinių vietovių ir statinių, susijusių su Lietuvos gyventojų sovietiniu genocidu ir rezistenciniu judėjimu, inventorizacija bei sąvado sudarymas. Kultūros vetybės

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centras http://genocid.lt/centras​/lt/765/a/​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui

<< Atgal  11-20  21  22  23  24  | < 25 >  26  27  28  29  30  31-40  41-50  Toliau >>

Rodyti po:

Informacijos rinkmenų sąrašas