Duomenų pateikimo taisyklės

Informacijos rinkmenų sąrašo nuostatai

D.U.K.

Rinkmenų kiekis: 744

Institucijų, pateikusių rinkmenas kiekis: 127

Atviro formato rinkmenų kiekis: 315

Pateikti siūlymus ir pageidavimus dėl duomenų poreikio
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas0

Informacijos rinkmenų sąrašas - ( 316 - 330 / 744 )


Išplėstinė paieška


Eil. Nr. Kodas Pavadinimas Rinkmenos apibūdinimas Tema pagal veiklos sritį Tvarkytojas Internetinis adresas  
316 6069 Valstybinės žemės ūkio paskirties žemės pardavimas Informacija apie valstybinės žemės ūkio paskirties žemės pardavimą Žemėtvarka

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos http://www.nzt.lt/go.php/​lit/Valstybines-zemes-uki​o-paskirties-zemes-pardav​imas​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
317 6070 Piliečių, pageidaujančių naujų žemės sklypų individualiai statybai miestuose, eilės ir naujų žemės sklypų detalieji planai Informacija apie piliečių, pageidaujančių naujų žemės sklypų individualiai statybai miestuose, eiles ir naujų žemės sklypų detaliuosius planus Žemėtvarka

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos http://www.nzt.lt/go.php/​lit/Pilieciu-pageidaujanc​iu-nauju-zemes-sklypu-ind​ividualiai-statybai-miest​uose-eiles-ir-nauju-zemes​-sklypu-detalieji-planai​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
318 6071 Sandėlių tipai Pateikiamas sandėlių tipų sąrašas: sandėlio tipo kodas, sandėlio tipo aprašymas Europos Sąjungos šalių kalbomis, galiojimo laikotarpis Muitai

Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos http://www.lrmuitine.lt/w​eb/guest/760#99​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
319 6072 Valiutų, naudojamų deklaruojant prekes Lietuvos muitinei, sąrašas Pateikiamas valiutų, naudojamų deklaruojant prekes Lietuvos muitinei, sąrašas: valiutos pavadinimas, kodas, galiojimo laikotarpis Muitai

Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos http://www.lrmuitine.lt/w​eb/guest/760#18LT​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
320 6073 Muitinėje naudojami valiutų kursai Pateikiami euro ir kitų valiutų santykiai, naudojami prekių muitinės vertės elementams, išreikštiems ne eurais, perskaičiuoti Muitai

Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos http://www.lrmuitine.lt/w​eb/guest/760#92LT​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
321 6075 Muitinės įstaigų duomenys Pateikiamas Europos Sąjungos valstybių narių muitinės įstaigų sąrašas: muitinės įstaigos pavadinimas, kodas, įstaigos adresas, kontaktinė informacija, muitinės įstaigos atliekamos funkcijos, darbo dienos ir darbo laikas, vadovaujančioji įstaiga, geografinė situacija, muitinės įstaigos aptarnaujamo transporto rūšys Muitai

Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos http://www.lrmuitine.lt/w​eb/guest/760#COL​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
322 6076 Muitinės įstaigos atliekamos funkcijos Pateikiamas muitinės įstaigų atliekamų funkcijų sąrašas: muitinės įstaigos atliekamos funkcijos kodas, muitinės įstaigos atliekamos funkcijos aprašymas Europos Sąjungos šalių kalbomis, galiojimo laikotarpis Muitai

Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos http://www.lrmuitine.lt/w​eb/guest/760#56​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
323 6077 Matavimo vienetai, naudojami deklaruojant prekes Lietuvos Respublikos muitinei Pateikiamas matavimo vienetų, naudojamų deklaruojant prekes Lietuvos Respublikos muitinei, sąrašas: matavimo vieneto kodas, jo aprašymas lietuvių ir anglų kalbomis, galiojimo laikotarpis Muitai

Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos http://www.lrmuitine.lt/w​eb/guest/760#9LT​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
324 6078 Aplinkos jonizuojančiosios spinduliuotės dozės galios stebėsenos vidutiniai duomenys Vidutinės aplinkos jonizuojančiosios spinduliuotės dozės galios reikšmės apskaičiuotos, remiantis termoliuminescenciniu metodu išmatuotais aplinkos dozės ekvivalentais Taršos židiniai

Radiacinės saugos centras http://www.rsc.lt/downloa​d.php/fileid/1502​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
325 6079 Prekių nomenklatūros kodai Pateikiamas prekių nomenklatūros kodų, naudojamų deklaruojant prekes Lietuvos Respublikos muitinei, sąrašas: prekės kodas, požymis, ar prekė yra akcizų objektas, kodo naudojimo importo/ eksporto deklaracijose požymis, prekės aprašymas lietuvių ir anglų kalbomis, galiojimo laikotarpis Muitai

Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos http://www.lrmuitine.lt/w​eb/guest/760#16LT​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
326 6080 Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų registras Registro objektas – saugieji dokumentai ir saugieji dokumentų blankai. Registro duomenų bazėje kaupiami duomenys apie saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų technologinę apsaugą, leidybą, gamybą ir klastojimą Valstybės valdymas, viešasis administravimas

Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyba http://www.vdtat.gov.lt/r​egistras/​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
327 6081 Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių, kuriems radiacinės saugos reikalavimų atitiktis nustatyta, sąrašas Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių, radiacinės saugos įrangos bei kitų įtaisų ir medžiagų, galinčių sąlygoti papildomą žmonių apšvitą, taip pat gaminių, turinčių jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių, išskyrus tuos, kurie naudojami branduolinės energetikos srities veikloje su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, kuriems radiacinės saugos reikalavimų atitiktis yra nustatyta, sąrašas. Verslo praktika ir reguliavimas

Radiacinės saugos centras http://www.rsc.lt/downloa​d.php/fileid/1442​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
328 6083 Neįgalumo ir darbingumo lygio nustatymo tarnybos veiklos statistiniai rodikliai (bendrieji specialieji poreikiai 2006-2014 m.) Specialiųjų poreikių nustatymas asmenis iki 18 m., darbingo amžiaus asmenims, pensinio amžiaus asmenims Socialinė apsauga

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos http://www.ndnt.lt/index.​php?-1777681704​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
329 6085 Asmenų, kurie nevykdo pareigos materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus ir kurių gyvenamoji vieta yra nežinoma, sąrašai Vaikų išlaikymo fondo administracija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos(toliau – Fondo administracija), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vaikų išlaikymo fondo įstatymu, priima sprendimus mokėti Vaikų išlaikymo fondo išmokas vaikams, negaunantiems teismo sprendimu arba teismo patvirtinta vaiko (vaikų) išlaikymo sutartimi nustatyto išlaikymo ar gaunantiems tik dalį nustatyto išlaikymo. Fondo administracija turi teisę reikalauti, kad skolininkas grąžintų išmokėtas Vaikų išlaikymo fondo išmokas, ir įgyja teisę iš skolininko išieškoti išmokėtas išmokas ir reikalauti 5 procentų metinių palūkanų. Fondo administracija apie priimtą sprendimą mokėti išmokas iš Vaikų išlaikymo fondo raštu informuoja skolininką. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vaikų išlaikymo fondo įstatymo 14 straipsnio 2 dalimi Fondo administracija interneto svetainėje skelbia asmenų, kurie nevykdo pareigos materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus ir kurių gyvenamoji vieta yra nežinoma, sąrašus. Socialinė apsauga

Vaikų išlaikymo fondo administracija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos http://www.vif.lt/index.p​hp/skolininkams/​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
330 6086 Asmenų, kurių atžvilgiu yra priimti sprendimai dėl iš Vaikų išlaikymo fondo išmokėtų išmokų išieškojimo iš skolininko ir kurių gyvenamoji vieta yra nežinoma, sąrašai Vaikų išlaikymo fondo administracija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau-Fondo administracija), įstatymo nustatyta tvarka mokanti išmokas iš Vaikų išlaikymo fondo ir įgyvendinanti valstybės teisę reikalauti, kad skolininkas grąžintų išmokėtas išmokas bei 5 procentų metines palūkas, priima sprendimą dėl iš Vaikų išlaikymo fondo išmokėtų išmokų išieškojimo iš skolininko.Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vaikų išlaikymo fondo įstatymo 14 straipsnio 2 dalimi Fondo administracija interneto svetainėje skelbia asmenų, kurių atžvilgiu yra priimti sprendimai dėl iš Vaikų išlaikymo fondo išmokėtų išmokų išieškojimo iš skolininko, ir kurių gyvenamoji vieta yra nežinoma (pvz.: nėra deklaravę tikslios savo gyvenamosios vietos, laiškas su sprendimų nuorašais nebuvo įteiktas), sąrašus. Socialinė apsauga

Vaikų išlaikymo fondo administracija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos http://www.vif.lt/index.p​hp/skolininkams/​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui

<< Atgal  11-20  21  | < 22 >  23  24  25  26  27  28  29  30  31-40  41-50  Toliau >>

Rodyti po:

Informacijos rinkmenų sąrašas