Duomenų pateikimo taisyklės

Informacijos rinkmenų sąrašo nuostatai

D.U.K.

Rinkmenų kiekis: 744

Institucijų, pateikusių rinkmenas kiekis: 127

Atviro formato rinkmenų kiekis: 315

Pateikti siūlymus ir pageidavimus dėl duomenų poreikio
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas0

Informacijos rinkmenų sąrašas - ( 211 - 225 / 744 )


Išplėstinė paieška


Eil. Nr. Kodas Pavadinimas Rinkmenos apibūdinimas Tema pagal veiklos sritį Tvarkytojas Internetinis adresas  
211 5886 Gyvybės draudimo įmonių ir filialų techniniai atidėjiniai pagal draudimo įmones ir draudimo grupes LR veikiančių gyvybės draudimo įmonių bei kitų ES šalių gyvybės draudimo įmonių filialų veiklos statistinės ataskaitos Statistika

Lietuvos bankas http://www.lb.lt/menesio_​statistika​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
212 5887 Ne gyvybės draudimo įmonių ir filialų privalomųjų draudimų veiklos statistika LR veikiančių ne gyvybės draudimo įmonių bei kitų ES šalių ne gyvybės draudimo įmonių filialų privalomųjų draudimų veiklos statistika Statistika

Lietuvos bankas http://www.lb.lt/privalom​ojo_draudimo_veiklos_stat​istika​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
213 5889 Maisto informacinė sistema Kaupiami duomenys apie maisto tvarkymo subjektus bei informacija apie jų vykdomą (-as) veiklą (-as), taip pat kaupiami šių subjektų kontrolės duomenys. Verslo licencijos

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba http://vmvt.lt/opendata/f​is.xml​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
214 5890 Veterinarinės informacijos valdymo sistema (VIVS) Gyvulių ligų priežiūros ir kontrolės modulis: gyvulių bandų patikrinimų planavimas, patikrinimo duomenų registravimas, gyvulių ir gyvulių bandos sveikatos statuso nustatymas. Laboratorijos modulis skirtas NMVRVĮ vykdomos veiklos duomenų saugojimui. Gyvulių ligos

Veterinarinė praktika ir farmacinė veikla

Gyvulių transportavimas

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba https://vivs.vmvt.lt/Logi​n.aspx?ReturnUrl=%2fdefau​lt.aspx​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
215 5891 Veterinarinių vaistų registras Registro paskirtis – rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti, naudoti registro duomenis, teikti juos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.Registro objektas – Lietuvo gaminami, į Lietuvą įvežami ir importuojami vet. vaistai. Veterinariniai vaistai

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba http://vetlt1.vet.lt/vr/​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
216 5894 PFĮ balanso ir pinigų statistika Duomenys apie pinigų finansų įstaigų turto ir įsipareigojimų likučius laikotarpio pabaigoje bei finansinio turto ir įsipareigojimų sandorius per laikotarpį. Lietuvos indėlis į euro zonos pinigų junginius, jų sudedamąsias dalis ir atitiktinius. Statistika

Lietuvos bankas http://www.lb.lt/lt/pinig​u-finansu-istaigu-balanso​-ir-pinigu-statistika-1​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
217 5895 PFI paskolų ir indėlių palūkanų normų statistika Duomenys apie pinigų finansinių institucijų suteiktų paskolų nefinansinėms korporacijoms ir namų ūkiams ir iš jų priimtų indėlių likučių ir naujai sudarytų sutarčių apimtis ir palūkanų normas. Statistika

Lietuvos bankas https://www.lb.lt/lt/pini​gu-finansu-istaigu-paskol​u-ir-indeliu-palukanu-nor​mu-statistika-1​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
218 5896 Finansų rinkų statistika Užsienio valiutos rinkos, tarpbankinio skolinimo ir skolinimosi statistiniai duomenys, vyriausybės vertybinių popierių aukcionų rezultatai bei vyriausybės vertybinių popierių indeksas Statistika

Lietuvos bankas http://www.lb.lt/lt/finan​su-rinku-statistika-1​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
219 5897 Mokėjimų statistika Lietuvos mokėjimų rinką atspindintys statistiniai rodikliai, kurie kas ketvirtį renkami iš Lietuvoje veikiančių mokėjimo paslaugų teikėjų, t. y. Lietuvoje įsteigtų bankų, kredito unijų, mokėjimo įstaigų, elektroninių pinigų įstaigų ir užsienio mokėjimo paslaugų teikėjų filialų, veikiančių Lietuvoje. Statistika

Lietuvos bankas https://www.lb.lt/lt/moke​jimu-statistika-2 ​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
220 5898 Finansinio stabilumo statistika Rinktiniai duomenys apie Lietuvos bankų sektorių, finansinę sistemą ir nekilnojamojo turto rinką. Statistika

Lietuvos bankas http://www.lb.lt/lt/pagri​ndiniai-finansu-sistemos-​rodikliai​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
221 5899 LR mokėjimų balansas Duomenys apie Lietuvos ekonominių operacijų (sandorių) su likusiu pasauliu srautus. Statistika

Lietuvos bankas https://www.lb.lt/lt/moke​jimu-balansas-2​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
222 5900 Lygiagrečiai importuojamų vaistinių preparatų sąrašas Lygiagrečiai importuojamų vaistinių preparatų sąrašas (toliau - sąrašas) – tai sąrašas lygiagrečiai importuojamų vaistinių preparatų, dėl kurių išduotas lygiagretaus importo leidimas, kurie gali būti lygiagrečiai importuojami į Lietuvos rinką. Sveikatos apsauga

Vaistiniai preparatai

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba http://extranet.vvkt.lt/v​ps/index.html​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
223 5901 Lietuvos Respublikos vaistinių preparatų registras Lietuvos Respublikos vaistinių preparatų registras (toliau - registras) – tai informacija apie Lietuvos Respublikoje registruotus vaistinius preparatus, kurią sudaro duomenys apie vaistinio preparato sugalvotą pavadinimą, bendrinį pavadinimą, stiprumą ir kitus parametrus. Vaistiniai preparatai

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba https://vapris.vvkt.lt/vv​kt-web/public/medications​/export​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
224 5902 Licencijos verstis veikla, susijusia su II ir III sąrašų narkotinių ir psichiotropinių medžiagų prekyba Informacija apie 2014 m. išduotas, pakeistas, sustabdytas ir panaikintas licencijas veiklai, susijusiai su II ir III sąrašų narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis arba III sąrašo psichotropinėmis medžiagomis Sveikatos apsauga

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistai

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba http://www.vvkt.lt/Isduot​os-licencijos​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
225 5903 Farmacinės veiklos ir vaistininko praktikos licencijos Informacija apie išduotas, sustabdytas ir panaikintas licencijas farmacinei veiklai bei informacija apie išduotas vaistininko praktikos licencijos Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistai

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba http://www.vvkt.lt/Isduot​os-licencijos​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui

<< Atgal  11  12  13  14  | < 15 >  16  17  18  19  20  21-30  31-40  41-50  Toliau >>

Rodyti po:

Informacijos rinkmenų sąrašas