Duomenų pateikimo taisyklės

Informacijos rinkmenų sąrašo nuostatai

D.U.K.

Rinkmenų kiekis: 744

Institucijų, pateikusių rinkmenas kiekis: 127

Atviro formato rinkmenų kiekis: 315

Pateikti siūlymus ir pageidavimus dėl duomenų poreikio
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas0

Informacijos rinkmenų sąrašas - ( 166 - 180 / 744 )


Išplėstinė paieška


Eil. Nr. Kodas Pavadinimas Rinkmenos apibūdinimas Tema pagal veiklos sritį Tvarkytojas Internetinis adresas  
166 5840 Verslo liudijimų duomenys Duomenų apie fiziniams asmenims išduotų verslo liudijimų paieška pagal VL numerį. Valstybės valdymas, viešasis administravimas

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos http://www.vmi.lt/cms/ver​slo-liudijimu-duomenu-tik​rinimas1​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
167 5841 PVM mokėtojų įregistravimo ir išregistravimo sąrašai PVM mokėtojų įregistravimo / išregistravimo sąrašai (XML formatu), atnaujinami kiekvieną dieną Valstybės valdymas, viešasis administravimas

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos http://www.vmi.lt/PP/PVMR​egDuom/pvmRegDuom.zip​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
168 5842 Akcizais apmokestinamų prekių žymėjimo banderolių duomenys Alkoholinių gėrimų ir tabako gaminių žymėjimo banderolių išdavimo ir panaudojimo duomenys Valstybės valdymas, viešasis administravimas

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos http://www.vmi.lt/lt/?ite​mId=1016163​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
169 5843 Negaliojantys leidimai įsigyti nuo akcizų atleistus dyzelinius degalus Informacija apie prarastus ir negaliojančius FR0803 formos leidimus įsigyti nuo akcizų atleistus dyzelinius degalus, skirtus naudoti žemės ūkio ir žuvininkystės reikmėms Valstybės valdymas, viešasis administravimas

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos http://www.vmi.lt/cms/doc​uments/10162/6703246/Nega​liojantys+leidimai+FR0803​%2C%20FR0804/4b31e22b-ec8​8-455f-a240-8fd5e307139a​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
170 5844 Akcizais apmokestinamų prekių sandėliai ir registruoti gavėjai Teisės aktų nustatyta tvarka įsteigti sandėliai registruoti gavėjai ar laikinai registruoti gavėjai, turintys teisę gaminti (tik sandėliai) AAP ir/ar jomis prekiauti taikant Akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą Valstybės valdymas, viešasis administravimas

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos http://www.vmi.lt/cms/doc​uments/10162/6703246/Akci​zais+apmokestinam%C5%B3%2​0preki%C5%B3%20sand%C4%97​li%C5%B3%20ir+registruot%​C5%B3%20gav%C4%97j%C5%B3%​20s%C4%85ra%C5%A1ai/726b4​696-a57f-49f3-8a16-81085b​1f16e2​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
171 5845 Lietuvos centrinės kredito unijos balansinė ataska Lietuvos centrinės kredito unijos balansinė ataskaita (Iš viso) (tūkst. Lt). Ekonomika ir finansai

Statistika

Lietuvos bankas http://www.lb.lt/stat_pub​/statbrowser.aspx?group=8​018​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
172 5846 Lietuvos centrinės kredito unijos pelno (nuostolio) ataskaita Lietuvos centrinės kredito unijos pelno (nuostolio) ataskaita (tūkst. Lt). Ekonomika ir finansai

Statistika

Lietuvos bankas http://www.lb.lt/stat_pub​/statbrowser.aspx?group=8​019​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
173 5847 Kredito unijų balansinė ataskaita Kredito unijų balansinė ataskaita (Iš viso) (tūkst. Lt). Ekonomika ir finansai

Statistika

Lietuvos bankas http://www.lb.lt/stat_pub​/statbrowser.aspx?group=8​020​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
174 5848 Kredito unijų pelno (nuostolio) ataskaita Kredito unijų pelno (nuostolio) ataskaita (tūkst. Lt). Ekonomika ir finansai

Statistika

Lietuvos bankas http://www.lb.lt/stat_pub​/statbrowser.aspx?group=8​021​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
175 5849 Ne gyvybės draudimo įmonių finansinės ataskaitos LR registruotų ne gyvybės draudimo įmonių finansinės ataskaitos Statistika

Lietuvos bankas http://www.lb.lt/finansin​es_ataskaitos_1​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
176 5850 Gyvybės draudimo įmonių finansinės ataskaitos Gyvybės draudimo įmonių balansas ir pelno (nuostolių) ataskaita. Statistika

Lietuvos bankas http://www.lb.lt/finansin​es_ataskaitos_1​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
177 5851 Ne gyvybės draudimo įmonių valdomo investicijų portfelio ataskaitos Ne gyvybės draudimo įmonių valdomas investicijų portfelis, draudimo techninių atidėjinių lėšų padengimo turtu dinamika. Statistika

Lietuvos bankas http://www.lb.lt/investav​imo_ataskaitos​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
178 5852 Gyvybės draudimo įmonių valdomo investicijų portfelio ataskaitos Gyvybės draudimo įmonių valdomas investicijų portfelis, draudimo techninių atidėjinių lėšų padengimo turtu dinamika. Statistika

Lietuvos bankas http://www.lb.lt/investav​imo_ataskaitos​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
179 5853 Lietuvoje veikiančių komercinių bankų ir užsienio bankų skyrių balansiniai straipsniai Lietuvoje veikiančių komercinių bankų ir užsienio bankų skyrių balansiniai straipsniai: kita papildoma informacija (Iš viso) (tūkst. Lt). Statistika

Lietuvos bankas http://www.lb.lt/stat_pub​/statbrowser.aspx?group=8​013​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
180 5854 Lietuvoje veikiančių komercinių bankų ir užsienio bankų skyrių pelno (nuostolio) ataskaita Lietuvoje veikiančių komercinių bankų ir užsienio bankų skyrių pelno (nuostolio) ataskaita (tūkst. Lt). Statistika

Lietuvos bankas http://www.lb.lt/stat_pub​/statbrowser.aspx?group=8​014​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui

<< Atgal  11  | < 12 >  13  14  15  16  17  18  19  20  21-30  31-40  41-50  Toliau >>

Rodyti po:

Informacijos rinkmenų sąrašas