Duomenų pateikimo taisyklės

Informacijos rinkmenų sąrašo nuostatai

D.U.K.

Rinkmenų kiekis: 766

Institucijų, pateikusių rinkmenas kiekis: 127

Atviro formato rinkmenų kiekis: 281

Pateikti siūlymus ir pageidavimus dėl duomenų poreikio
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas0

Informacijos rinkmenų sąrašas - ( 136 - 150 / 766 )


Išplėstinė paieška


Eil. Nr. Kodas Pavadinimas Rinkmenos apibūdinimas Tema pagal veiklos sritį Tvarkytojas Internetinis adresas  
136 5774 Garantinio fondo statistiniai duomenys Duomenys apie nagrinėjamas Paraiškas išmokoms iš Garantinio fondo gauti, skiriamas išmokas darbuotojams ir apie šių lėšų panaudojimą, Garantinio fondo statistinių duomenų suvestinės, Garantinio fondo lėšų sąmatos, Garantinio fondo lėšų likučiai, Garantinio fondo veiklos ataskaitos Valstybės valdymas, viešasis administravimas

Socialinė apsauga

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos http://www.bankrotodep.lt​/paslaugos/garantinis-fon​das/garantinio-fondo-duom​enys/​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
137 5775 Grąžintos Garantinio fondo lėšos Įmonių, fizinių asmenų, kuriems iškelta bankroto byla, sąrašas, kurių darbuotojams išmokos iš Garantinio fondo lėšų paskirtos ir grąžintos į valstybės iždo bendrąją sąskaitą Valstybės valdymas, viešasis administravimas

Socialinė apsauga

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos http://www.bankrotodep.lt​/assets/Paslaugos/Garanti​nis-Fondas/Skirtos-ir-nei​smoketos-lesos/spalio.pdf​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
138 5776 Garantinio fondo tarybos posėdžiai Garantinio fondo tarybos posėdžių duomenys (išnagrinėtų paraiškų skaičius, darbuotojų skaičius, kuriems skirtos Garantinio fondo lėšos, skirtos Garantinio fondo lėšos), Garantinio fondo tarybos posėdžių grafikas ir darbotvarkės Valstybės valdymas, viešasis administravimas

Socialinė apsauga

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos http://www.bankrotodep.lt​/paslaugos/garantinis-fon​das/posedziai/​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
139 5778 Bankroto ir restruktūrizavimo procesų duomenys ir analizė Įmonių ir fizinių asmenų bankroto ir restruktūrizavimo procesų apžvalgos, duomenys ir analizė Valstybės valdymas, viešasis administravimas

Ūkinė veikla ir verslas

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos http://www.avnt.lt/veiklo​s-sritys/nemokumas-2/duom​enys-ir-analize/​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
140 5780 Biudžeto vykdymo ataskaitos Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Valstybės valdymas, viešasis administravimas

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos http://www.avnt.lt/admini​stracin-informacija/biudz​eto-vykdymo-ataskait-rink​iniai/​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
141 5781 Finansinių ataskaitų rinkiniai Įmonių bankroto valdymo departamentas prie ŪM ir Garantinio fondo finansinės būklės ataskaitos Valstybės valdymas, viešasis administravimas

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos http://www.bankrotodep.lt​/veikla/finansiniu-ataska​itu-rinkiniai/​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
142 5782 Nemokumo procesus reglamentuojantys teisės aktai Įmonių restruktūrizavimo bei juridinių ir fizinių asmenų bankroto procesą reglamentuojantys teisės aktai ir formos Valstybės valdymas, viešasis administravimas

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos http://www.avnt.lt/teisin​e-informacija/teises-akta​i/nemokumas-2/​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
143 5783 Planuojamų tikrinti bankroto ir restruktūrizavimo administratorių sąrašas Planuojamų tikrinti bankroto ir restruktūrizavimo administratorių sąrašas ir administratorių veiklos priežiūros ataskaitos Valstybės valdymas, viešasis administravimas

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos http://www.bankrotodep.lt​/paslaugos/administratori​ai/administratori-veiklos​-prieziura/​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
144 5784 Statistinė informacija apie kraujo donorus ir donacijas Kraujo donorų registro suvestiniai statistiniai duomenys įvairiais pjūviais. Kraujo donorai

Higienos institutas http://www.hi.lt/lt/kdr-s​tatistine-informacija.htm​l​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
145 5785 Įsipareigojimų nevygdančių įmonių sąrašas Įmonių, negalinčių arba neketinančių vykdyti įsipareigojimus, sąrašas Ūkinė veikla ir verslas

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos http://www.bankrotodep.lt​/paslaugos/Isipareigojimu​-nevykdymas/​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
146 5788 Augalų veislių ūkinio vertingumo duomenys Pateikiami augalų veislių ūkinio vertingumo tyrimų duomenys nuo 2005 m. iki 2011 m. Augalininkystė

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos http://www.vatzum.lt/lt/p​aslaugos/informacijos-rin​kmenos/augalu-veisles/#av​uv_duomenys​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
147 5789 Profesinių ligų atvejų duomenys Profesinių ligų registre užregistruotų profesinių ligų atvejų statistinės suvestinės lentelės (pagal įvairias kintamąsias) Profesinės ligos

Higienos institutas http://www.hi.lt/lt/plr-s​tatistine-informacija.htm​l​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
148 5790 Mirties atvejų ir jų priežasčių duomenys Pateikiami Mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registro statistiniai duomenys apie mirties priežastis pagal vartotojo pasirinktus parametrus Sveikatos apsauga

Higienos institutas http://www.hi.lt/lt/paies​kos_priemone.html​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
149 5792 Lietuvos sporto statistikos leidiniai Lietuvos sporto statistikos leidinių, dokumentų sąrašas Poilsis, kultūra ir religija

Sporto organizacijos

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės http://www.kksd.lt/index.​php?2967440937​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
150 5793 Kūno kultūros ir sporto veiklos leidimai Lietuvos kūno kultūros ir sporto specialistams išduotų licencijų ir suteiktų kvalifikacinių kategorijų sąrašai Sporto įrenginiai ir paslaugos

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės http://www.kksd.lt/index.​php?4289005311​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui

<< Atgal  1  2  3  4  5  6  7  8  9  | < 10 >  11-20  21-30  31-40  41-50  Toliau >>

Rodyti po:

Informacijos rinkmenų sąrašas