Duomenų pateikimo taisyklės

Informacijos rinkmenų sąrašo nuostatai0

Informacijos rinkmenų sąrašas - ( 1 - 15 / 459 )


Išplėstinė paieška


Eil. Nr. Kodas Pavadinimas Rinkmenos apibūdinimas Kategorija (informacijos sritis) Tvarkytojas Internetinis adresas  
1 6064 Žemėtvarkos projektų rengimo, jų patvirtinimo bei numatomų skelbti naujų žemėtvarkos projektų rengimo terminai Informacija apie kadastro vietovėse nustatytus žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo, jų patvirtinimo bei numatomų skelbti naujų žemėtvarkos projektų rengimo terminus, žemėtvarkos projektų rengimo darbus atliekančias įmones, projektų autorius Žemėtvarka

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos http://www.nzt.lt/go.php/​lit/Informacija-apie-kada​stro-vietovese-nustatytus​-zemes-reformos-zemetvark​os-projek...rkos-projektu​-rengimo-terminus​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
2 6222 Lietuvos Respublikos gyvenamųjų vietovių M 1:5 000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis (2005 - 2006 m.) 2007 m. gyvenamųjų vietovių M 1:5000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis ORT5LT pagamintas 2005-2006 metų aeronuotraukos pagrindu. ORT5LT pagamintas 174 gyvenamosioms vietovėms arba 595 lapų pagal valstybinę M 1:5000 teritorijos lapų skaidymo sistemą ir numeraciją LKS-94. Žemė

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos http://www.geoportal.lt/g​eoportal/nacionaline-zeme​s-tarnyba-prie-zemes-ukio​-ministerijos1#savedSearc​hId={9B2DA715-6B33-4723-8​5A4-44D0993D40B4}&collaps​ed=true​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
3 5772 2012 m. sėklinių pasėlių aprobavimo ataskaita Pateikiama sėklinių pasėlių aprobavimo ataskaita (pagal augalų rūšių grupes) 2012 M. Augalininkystė

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos http://www.vatzum.lt/uplo​ads/documents/dauginamoji​_medziaga/2012_m_pagal_au​galu_grup_2.pdf​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
4 6054 2013 m. vidutinio metinio paros eismo intensyvumo duomenys Pateikiama informacija: kelio numeris, ruožo pradžia, ruožo pabaiga, vidutinis metinis paros eismo intensyvumas, metai, automobilių tipai Transportas ir ryšiai

Lietuvos automobilių kelių direkcija http://www.lakd.lt/lt.php​/atviri_duomenys/18323​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
5 6055 2013 m. viršutinės kelio dangos duomenys Pateikiama informacija: duomenų data, kelio numeris, ruožo pradžia, ruožo pabaiga, dangos tipas Transportas ir ryšiai

Lietuvos automobilių kelių direkcija http://www.lakd.lt/lt.php​/atviri_duomenys/18323​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
6 6136 2014 m. vidutinio metinio paros eismo intensyvumo duomenys Pateikiama informacija: kelio numeris, ruožo pradžia, ruožo pabaiga, vidutinis metinis paros eismo intensyvumas, metai, automobilių tipai Transportas ir ryšiai

Lietuvos automobilių kelių direkcija http://www.lakd.lt/lt.php​/atviri_duomenys/18323​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
7 6137 2014 m. viršutinės kelio dangos duomenys Pateikiama informacija: duomenų data, kelio numeris, ruožo pradžia, ruožo pabaiga, dangos tipas Transportas ir ryšiai

Lietuvos automobilių kelių direkcija http://www.lakd.lt/lt.php​/atviri_duomenys/18323​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
8 6008 Administracinės paslaugos Rinkmenoje aprašomi paslaugų teikiamų paslaugų pavadinimai, teisės aktai, kuriais vadovaujamasi teikiant paslaugas, pačių paslaugų aprašymas Socialinė apsauga

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos http://www.ndnt.lt/index.​php?1725069465​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
9 5607 Adresų registras Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų, seniūnijų, gyvenamųjų vietovių, gatvių ir adresų duomenys Aplinka

VĮ Registrų centras http://www.registrucentra​s.lt/adr/​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
10 5844 Akcizais apmokestinamų prekių sandėliai ir registruoti gavėjai Teisės aktų nustatyta tvarka įsteigti sandėliai registruoti gavėjai ar laikinai registruoti gavėjai, turintys teisę gaminti (tik sandėliai) AAP ir/ar jomis prekiauti taikant Akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą Valstybės valdymas, viešasis administravimas

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos http://www.vmi.lt/cms/doc​uments/10162/6703246/Akci​zais+apmokestinam%C5%B3%2​0preki%C5%B3%20sand%C4%97​li%C5%B3%20ir+registruot%​C5%B3%20gav%C4%97j%C5%B3%​20s%C4%85ra%C5%A1ai/726b4​696-a57f-49f3-8a16-81085b​1f16e2​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
11 5842 Akcizais apmokestinamų prekių žymėjimo banderolių duomenys Alkoholinių gėrimų ir tabako gaminių žymėjimo banderolių išdavimo ir panaudojimo duomenys Valstybės valdymas, viešasis administravimas

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos http://www.vmi.lt/lt/?ite​mId=1016163​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
12 6219 Akredituotų bandymų labolatorijų sąrašas Akredituotų įstaigų (bandymų ir kalibravimo laboratorijų, produktų, asmenų ir vadybos sistemų sertifikavimo įstaigų, kontrolės įstaigų) sąrašas Ūkinė veikla ir verslas

Nacionalinis akreditacijos biuras http://www.nab.lt/Bandymu​_laboratorijos​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
13 5549 AMEPS Sistema skirta: operatyviai teikti informaciją apie valstybiniuose miškuose pagamintos apvaliosios medienos ir kirtimo atliekų pardavimo aukcionuose parduodamus apvaliosios medienos sortimentus, miško kirtimo atliekas ir pardavimo sąlygas Miškai

Prekyba ir paslaugos

Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos http://www.ameps.lt/​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
14 5755 Antstolių informacinė sistema Antstolių informacinė sistema skirta rinkti ir centralizuotai elektroniniu būdu tvarkyti duomenis, kurių reikia antstoliams jų teisės aktų pavestoms funkcijoms vykdyti, padėti užtikrinti antstolių veiklos kontrolę Hipoteka

Turto areštas

Nekilnojamojo turto nuosavybė

https://www.ipasas.lt/ind​ex.php?app=ais​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
15 6078 Aplinkos jonizuojančiosios spinduliuotės dozės galios stebėsenos vidutiniai duomenys Vidutinės aplinkos jonizuojančiosios spinduliuotės dozės galios reikšmės apskaičiuotos, remiantis termoliuminescenciniu metodu išmatuotais aplinkos dozės ekvivalentais Taršos židiniai

Radiacinės saugos centras http://www.rsc.lt/downloa​d.php/fileid/1502​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui

  | < 1 >  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11-20  21-30  31  Toliau >>

Rodyti po:

Informacijos rinkmenų sąrašas