Duomenų pateikimo taisyklės

Informacijos rinkmenų sąrašo nuostatai0

Informacijos rinkmenų sąrašas - ( 1 - 15 / 590 )


Išplėstinė paieška


Eil. Nr. Kodas Pavadinimas Rinkmenos apibūdinimas Kategorija (informacijos sritis) Tvarkytojas Internetinis adresas  
1 6064 Žemėtvarkos projektų rengimo, jų patvirtinimo bei numatomų skelbti naujų žemėtvarkos projektų rengimo terminai Informacija apie kadastro vietovėse nustatytus žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo, jų patvirtinimo bei numatomų skelbti naujų žemėtvarkos projektų rengimo terminus, žemėtvarkos projektų rengimo darbus atliekančias įmones, projektų autorius Žemėtvarka

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos http://www.nzt.lt/go.php/​lit/Informacija-apie-kada​stro-vietovese-nustatytus​-zemes-reformos-zemetvark​os-projek...rkos-projektu​-rengimo-terminus​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
2 6222 Lietuvos Respublikos gyvenamųjų vietovių M 1:5 000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis (2005 - 2006 m.) 2007 m. gyvenamųjų vietovių M 1:5000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis ORT5LT pagamintas 2005-2006 metų aeronuotraukos pagrindu. ORT5LT pagamintas 174 gyvenamosioms vietovėms arba 595 lapų pagal valstybinę M 1:5000 teritorijos lapų skaidymo sistemą ir numeraciją LKS-94. Žemė

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos http://www.geoportal.lt/g​eoportal/nacionaline-zeme​s-tarnyba-prie-zemes-ukio​-ministerijos1#savedSearc​hId={9B2DA715-6B33-4723-8​5A4-44D0993D40B4}&collaps​ed=true​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
3 5772 2012 m. sėklinių pasėlių aprobavimo ataskaita Pateikiama sėklinių pasėlių aprobavimo ataskaita (pagal augalų rūšių grupes) 2012 M. Augalininkystė

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos http://www.vatzum.lt/uplo​ads/documents/dauginamoji​_medziaga/2012_m_pagal_au​galu_grup_2.pdf​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
4 6054 2013 m. vidutinio metinio paros eismo intensyvumo duomenys Pateikiama informacija: kelio numeris, ruožo pradžia, ruožo pabaiga, vidutinis metinis paros eismo intensyvumas, metai, automobilių tipai Transportas ir ryšiai

Lietuvos automobilių kelių direkcija http://www.lakd.lt/files/​atviri_duomenys/vmpei2013​.csv​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
5 6055 2013 m. viršutinės kelio dangos duomenys Pateikiama informacija: duomenų data, kelio numeris, ruožo pradžia, ruožo pabaiga, dangos tipas Transportas ir ryšiai

Lietuvos automobilių kelių direkcija http://www.lakd.lt/files/​atviri_duomenys/danga2013​.csv​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
6 6362 2014 m. gyventojų sveikatos statistinis tyrimas Statistiniai duomenys apie 15 metų amžiaus ir vyresnių gyventojų sveikatos būklę, gyvenseną, naudojimąsi sveikatos priežiūros paslaugomis ir jų prieinamumą. Sveikatos apsauga

Lietuvos statistikos departamentas http://www.osp.stat.gov.l​t/documents/10180/61530/G​ST_2014.zip​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
7 6136 2014 m. vidutinio metinio paros eismo intensyvumo duomenys Pateikiama informacija: kelio numeris, ruožo pradžia, ruožo pabaiga, vidutinis metinis paros eismo intensyvumas, metai, automobilių tipai Transportas ir ryšiai

Lietuvos automobilių kelių direkcija http://www.lakd.lt/files/​atviri_duomenys/vmpei2014​.csv​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
8 6137 2014 m. viršutinės kelio dangos duomenys Pateikiama informacija: duomenų data, kelio numeris, ruožo pradžia, ruožo pabaiga, dangos tipas Transportas ir ryšiai

Lietuvos automobilių kelių direkcija http://www.lakd.lt/files/​atviri_duomenys/danga2014​.csv​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
9 6283 2015 m. vidutinio metinio paros eismo intensyvumo duomenys Pateikiama informacija: kelio numeris, ruožo pradžia, ruožo pabaiga, vidutinis metinis paros eismo intensyvumas, metai, automobilių tipai Transportas ir ryšiai

Lietuvos automobilių kelių direkcija http://www.lakd.lt/files/​atviri_duomenys/vmpei2015​.csv​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
10 6284 2015 m. viršutinės kelio dangos duomenys Pateikiama informacija: duomenų data, kelio numeris, ruožo pradžia, ruožo pabaiga, dangos tipas Transportas ir ryšiai

Lietuvos automobilių kelių direkcija http://www.lakd.lt/files/​atviri_duomenys/danga2015​.csv​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
11 6429 2015 metais Lietuvos muitinės postuose sustabdyti medicinos prietaisai Sąrašą sudaro duomenys apie medicinos priemones (prietaisus) - nurodomas pavadinimas, gamintojas, importuotojas/platintojas, pažeidimai, sprendimai bei jų datos Medicinos gaminiai/prietaisai

Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos http://www.vaspvt.gov.lt/​files/Medicinos_prietaisa​i/2015%20met%D1%88%20s%D0​%B0ra%D1%80as.pdf​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
12 6008 Administracinės paslaugos Rinkmenoje aprašomi paslaugų teikiamų paslaugų pavadinimai, teisės aktai, kuriais vadovaujamasi teikiant paslaugas, pačių paslaugų aprašymas Socialinė apsauga

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos http://www.ndnt.lt/index.​php?1725069465​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
13 5607 Adresų registras Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų, seniūnijų, gyvenamųjų vietovių, gatvių ir adresų duomenys Aplinka

VĮ Registrų centras http://www.registrucentra​s.lt/adr/​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
14 5844 Akcizais apmokestinamų prekių sandėliai ir registruoti gavėjai Teisės aktų nustatyta tvarka įsteigti sandėliai registruoti gavėjai ar laikinai registruoti gavėjai, turintys teisę gaminti (tik sandėliai) AAP ir/ar jomis prekiauti taikant Akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą Valstybės valdymas, viešasis administravimas

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos http://www.vmi.lt/cms/doc​uments/10162/6703246/Akci​zais+apmokestinam%C5%B3%2​0preki%C5%B3%20sand%C4%97​li%C5%B3%20ir+registruot%​C5%B3%20gav%C4%97j%C5%B3%​20s%C4%85ra%C5%A1ai/726b4​696-a57f-49f3-8a16-81085b​1f16e2​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
15 5842 Akcizais apmokestinamų prekių žymėjimo banderolių duomenys Alkoholinių gėrimų ir tabako gaminių žymėjimo banderolių išdavimo ir panaudojimo duomenys Valstybės valdymas, viešasis administravimas

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos http://www.vmi.lt/lt/?ite​mId=1016163​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui

  | < 1 >  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11-20  21-30  31-40  Toliau >>

Rodyti po:

Informacijos rinkmenų sąrašas