Kodas 6408
Pavadinimas Sergantys asmenys Lietuvoje 2001-2014 m.
Alternatyvus pavadinimas Sergantys asmenys Lietuvoje 2001-2014 m. (pagal trumpąjį ligų sąrašą)
Apibūdinimas Asmenų, kuriems ambulatorinėse ar stacionarinėse sveikatos priežiūros įstaigose užregistruotas bent vienas susirgimas, skaičius pagal gyvenamąją vietą ir lytį 2001-2014 m.
Tema pagal veiklos sritį Ligos
Reikšminiai žodžiai sergamumas, ligotumas
Rinkmenos tvarkytojas Higienos institutas
Kontaktiniai duomenys Lina Muleronkaitė, rita.gaidelyte@hi.lt, (8 5) 277 3303
Rinkmenos rūšis lentelė
Duomenų formatas XLS formatas
Rinkmenos pradžios data 2001
Rinkmenos pabaigos data 2014
Atnaujinimo dažnumas kartą į metus
Internetinis adresas https://onedrive.live.com/redir?resid=96637663BE5E56BC!162&authkey=!AJ51UqTaeCmt7ok&ithint=file%2cxlsx
Rinkmenos duomenų teikimo sąlygos Prieinama nemokamai internete
Duomenų patikimumas Įstaiga prisiima atsakomybę
Duomenų išsamumas Visi duomenys sukaupti
Rinkmenos aprašymo publikavimo duomenys 2016-09-26 08:17:35

Į pradžią Grįžti atgal