Kodas 6347
Pavadinimas Nacionaliniai sveikatos statistikos rodikliai
Alternatyvus pavadinimas Nacionaliniai sveikatos statistikos rodikliai
Apibūdinimas Lietuvos sveikatos statistikos rodikliai nacionaliniame lygyje.
Tema pagal veiklos sritį Sveikatos apsauga
Reikšminiai žodžiai sveikata, statistika, demografija, sergamumas, gyvensena, ištekliai, sveikatos priežiūros veikla, aplinka
Rinkmenos tvarkytojas Higienos institutas
Kontaktiniai duomenys Lina Muleronkaitė, rita.gaidelyte@hi.lt, (8 5) 277 3303
Rinkmenos rūšis lentelė
Duomenų formatas XLS formatas
Rinkmenos pradžios data 2000
Rinkmenos pabaigos data
Atnaujinimo dažnumas kartą į metus
Internetinis adresas https://onedrive.live.com/redir?resid=96637663BE5E56BC!173&authkey=!AE8kzlKXFjat5uI&ithint=file%2cxlsx
Rinkmenos duomenų teikimo sąlygos Prieinama nemokamai internete
Duomenų patikimumas Įstaiga prisiima atsakomybę
Duomenų išsamumas Duomenys dar kaupiami. 100%
Rinkmenos aprašymo publikavimo duomenys 2016-09-05 12:49:47

Į pradžią Grįžti atgal